ثبت شرکت در اصفهان

یکی از پرجمعیت ترین شهرهای ایران شهر اصفهان است و همچنین شهر بسیار گردش پذیری است و از اصفهان به عنوان یک شهر صنعتی نیز یاد می شود.  اصفهان از مشهورترین شهرهای ایران در خارج از کشور است به این دلیل که در زمان صفویه پایتخت ایران شناخته شده بود .

روز به روز تجارت و همینطور صنعت در این شهر پیشرفت چشمگیری داشت و به همین منظور است که ثبت شرکت در این شهر اهمیت زیادی را داراست.

پیش از آنکه به بحث ثبت شرکت در اصفهان بپردازیم نیاز است تا با انواع شرکت ها و مراحل آنها آشنا شوید.

 • شرکتهای سهامی ( خاص و عام )
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت تعاونی
 • شرکت نسبی
 • شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی

در ادامه توضیحاتی به اختصار در رابطه با اینها می دهیم.

ثبت شرکت سهامی عام در اصفهان

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته می شود که بخشی از سرمایه به عموم مردم فروخته می شود.

 تعداد اعضای سرمایه دار مورد نیاز برای این نوع شرکت ها حداقل سه نفر است.

مسئولیت افراد سهامدار بسته به میزان سرمایه و سهم خریداری شده از شرکت است.

ثبت شرکت سهامی خاص در اصفهان

تمامی سرمایه شرکت توسط افراد موسس جمع آوری می شود و مردم هیچ نقشی در تامین سرمایه شرکت ندارند.

مسئولیت اشخاص بسته به میزان مبلغ سهام آنهاست.

حداقل تعداد سهام داران سه نفر است.

ثبت شرکت تضامنی در اصفهان

به شرکتی گفته می شود که بنا به منظور مشخصی جهت انجام امور تجاری ایجاد می شود.

تعداد اعضای شرکت حداقل دو نفر است.

در صورتی که قروض شرکت با سرمایه شرکت متناسب نباشد هرکدام از شرکا موظف به پرداخت قروض شرکت هستند.

بدون اطلاع شخص ثالث هر گونه تصمیم گیری توسط شرکا انجام شود هیچ گونه تاثیر و اعتباری نخواهد داشت.

توجه داشته باشید که در نام شرکت بایستی اسم یکی از شرکا نوشته شود.

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی در اصفهان

به شرکتی گفته می شود که بنا به منظور مشخصی جهت انجام امور تجاری ایجاد می شود.

نیاز به حداقل یک یا چند شخص برای شریک ضامن است و همینطور نیاز به یک یا چند شخص با مسئولیت محدود است. بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

شریک ضامن به شخصی گفته می شود که تمامی مسئولیت قروض و دارایی شرکت بر عهده ی اوست. شریک با مسئولیت محدود نیز به شخصی گفته می شود که مسئولیت او بسته به میزان سرمایه ی او در شرکت است.

توجه داشته باشید که در نام شرکت بایستی اسم یکی از شرکای ضامن نوشته شود.

ثبت شرکت مختلط سهامی در اصفهان

به شرکتی گفته می شود که بنا به منظور مشخص و مخصوصی بین تعدادی شرکای سهمی و شریک ضامن ایجاد می شود.

شرکای سهامی به کسانی گفته می شود که سرمایه ی این افراد به شکل سهام درآمده و وظیفه آنها بسته به میزان سرمایه ی قرار داده شده در شرکت است.

ثبت شرکت نسبی در اصفهان

به شرکتی گفته می شود که به منظور مشخصی جهت انجام امور تجاری حداقل بین دو تا چند شخص ایجاد شده است.

مسئولیت افراد بسته به میزان سرمایه قرار داده شده در شرکت است.

لازم است در نام شرکت اسم حداقل یک نفر از شرکا نوشته شود و در صورتی که اسامی تمامی شرکا ثبت نشود نیاز است تا بعد از نام شرکا از واژه ی "و شرکا" یا "و برادران" استفاده شود.

ثبت شرکت تعاونی در اصفهان

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می شود که هدف آن بهبود وضعیت اقتصادی است و همینطور جهت رفاه افراد ایجاد می شود.

51% از سرمایه از طریق اعضا تامین می شود و نهادهای دولتی بدون آن که عضوی از شرکت باشند به کمک وام بدون بهره در تامین سرمایه این نوع شرکت ها نقش اساسی دارند.

ثبت شرکت تحت عنوان مسئولیت محدود در اصفهان

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که به منظور انجام امور تجاری ایجاد شده است. تعداد اعضای این نوع شرکت حداقل دو نفر است.

مسئولیت شرکا بستگی به میزان سرمایه آنها دارد و در این نوع از شرکت ها سرمایه به سهم تقسیم نمی شود.

 اگر شرکت دچار ورشکستگی شود و توانایی جوابدهی به طلبکاران را نداشته باشد فقط سرمایه سهام‌داران نابود می شود و طلبکاران قادر نخواهند بود باقی مانده قرض خود را از سرمایه شرکا درخواست کنند.

موارد ضروری در ثبت شرکت تحت عنوان مسئولیت محدود

 • تعداد شرکا حداقل دو نفر باشد. همه شرکا باید سهامدار باشند حتی به میزان 1 درصد.
 • سرمایه ابتدایی این نوع شرکت از صد هزار تومان کمتر نباشد.
 • خودداری از آوردن اسم شرکا در نام شرکت . زیرا اگر نام شریکی در اسم شرکت قید شود مسئولیت تمامی تعهدات و پرداخت تمامی بدهی ها به عهده اوست.
 • مدیران شرکت را می توان از میان شرکا یا خارج از آن ها انتخاب کرد( با قابلیت محدود و یا نامحدود کردن دوره مدیریت)
 • در صورتی که تعداد شرکا بیش از 10 نفر شود تشکیل هیئت نظار مهم است.
 • هیئت نظار شامل سه نفر از شرکا می شود که هیچ یک عضو هیئت مدیره نیستند.
 • هیئت نظار باید سالی بیش از یک بار، مجمع عمومی تشکیل دهند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تحت عنوان مسئولیت محدود

 • کپی مدارک شناسایی کل اعضای شرکت
 • اقرارنامه شرکت با درج امضای همه ی اعضا
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت با درج امضای تمامی سهامداران
 • دو نسخه از اظهارنامه شرکت با امضای درج شده تمامی سهامداران
 • دو نسخه صورتجلسه موسسین همراه با امضای سهامداران و بازرسین
 • ارائه شرکت نامه همراه با امضای سهامداران

ثبت شرکت در اصفهان به صورت آنلاین

چنانچه خود شخص تصمیم بر ثبت شرکت در اصفهان دارد بدون کمک گرفتن از موسسه باید بداند که هیچگونه نیازی به حضور در محل  اداره ثبت ندارد و به صورت آنلاین و اینترنتی نیز به انجام می رسد. تمامی اوراق شرکت به وسیله ی سامانه اینترنتی فراهم می شود. تمامی اوراق پرینت گرفته شده را امضا کرده و به وسیله ی پست به اداره ثبت شرکت ارسال می شود.

مزایای ثبت شرکت در اصفهان

مزایای ثبت شرکت در اصفهان

شرکت را می توان به عنوان یک شخص مصنوعی، نامرئی، نامشهود، شخصیت حقوقی متمایز، جانشینی دائمی و مهر مشترک ایجاد شده توسط قانون یا تحت قانون تعریف کرد. شرکت متاثر از مرگ، جنون یا ورشکستگی یک عضو نیست.

 بیایید به برخی از بزرگترین مزایای ثبت نگاهی بیندازیم.

نهاد قانونی

شرکت یک شخصیت حقوقی است که به صورت مجزا وجود دارد. یک شخص مصنوعی که توسط قانون ایجاد شده است، وجود آن جدا از مدیران و سهامداران آن است.

 کلمه "شخص حقوقی" به شناسایی یک نهاد به عنوان یک شخص توسط قانون اشاره دارد. حتی می تواند شکایت کند. یک شرکت ثبت شده از حقوقی برخوردار است، مسئولیت خود را بر عهده می گیرد و مراحل قانونی خود را انجام می دهد. هنگام ثبت، یک شرکت شخصیت خود را به دست می آورد. یک شرکت ثبت شده دارای ظرفیت حقوقی گسترده‌تری است، زیرا یک شرکت می‌تواند دارایی خود را در اختیار داشته باشد و بدهی داشته باشد، به این ترتیب افراد منفرد شرکت در قبال بدهی‌های شرکت هیچ مسئولیتی در مقابل طلبکاران شرکت ندارند.

جانشینی دائمی

جانشینی دائمی به معنای ادامه یا ماندگاری برای همیشه است، شرکت جاودانه است. بیانگر وجود مستمر یک شرکت تا زمان انحلال قانونی است. جانشینی دائمی عامل مهمی محسوب می شود. همانطور که قبلا گفته شد، شرکتی که ثبت شده یک شخص حقوقی جداگانه است که تحت تأثیر مرگ یا خروج هیچ یک از اعضا قرار نمی گیرد.

 بدون توجه به هر تغییری؛ عضویت، اعضا، کارکنان، سهامداران، هیچ چیز از این نوع نمی تواند بر وجود آن تأثیر بگذارد، پس از ثبت، با رعایت قانون شرکت ها زنده می ماند.

مسئولیت محدود

مسئولیت محدود یک مسئولیت قانونی در قبال مقدار محدودی از بدهی است. مسئولیت اعضا در قبال بدهی های شرکت محدود است یعنی؛ محدود به ارزش اسمی سهام خریداری شده توسط آنها است. در این مورد یک استثنا وجود دارد. زمانی که اعضا به صورت قراردادی با تعهدات نامحدود موافقت کرده باشند، شرایط و ضوابط ممکن است متفاوت باشد. به این گونه شرکت های نامحدود می گویند.

دریافت وام

ثبت کسب و کار نیز برای دریافت وام از بانک مهم است زیرا دریافت وام از بانک برای شرکت ثبت نشده مشکل خواهد بود.

گرفتن نام تجاری

نام تجاری دارایی ارزشمند هر کسب و کاری است، بنابراین قبل از به دست آوردن نام تجاری، باید کسب و کار خود را ثبت کنید. برای انجام این کار، باید یک علامت تجاری نیز ثبت کنید.

خدمات ارزش افزوده

هنگامی که صاحب یک کسب و کار معتبر و ثبت شده هستید، از ارائه خدماتی مانند ضمانت، مرجوعی و مبادله نمی ترسید. مشتریان شما مطمئنا از این موارد قدردانی خواهند کرد.

انتقال رایگان و آسان سهام

سهام یک شرکت با سهام خریداری شده محدود می شود و توسط سهامدار به شخص دیگری قابل انتقال است. سهام می تواند به هر کسی که سهامدار انتخاب می کند منتقل شود. نسخه ای امضا شده از فرم انتقال سهام با وجود گواهی سهام به خریدار سهام تحویل داده می شود.

از نظر فنی، هیچ محدودیتی برای انتقال سهام در شرکت سهامی عام وجود ندارد. از این رو یک دارنده سهام می تواند سهام را به هر شخصی که بخواهد و مد نظرش باشد منتقل کند. اوراق بهادار یا سایر منافع در یک شرکت سهامی عام آزادانه قابل انتقال هستند. با این حال، هر قرارداد یا توافقی در مورد انتقال اوراق بهادار به عنوان یک قرارداد قابل اجرا محسوب می شود. قانون به شرکت های سهامی خاص اجازه می دهد برای انتقال سهام خود محدودیت هایی ایجاد کنند. هرگز ممنوعیت کامل سهام وجود ندارد.

مالکیت ملک

یک شرکت می تواند اموالی را به نام خود به دست آورد، مالکیت کند و از آن بهره مند شود. یک سهامدار واجد شرایط نمی تواند مدعی مالکیت شرکت باشد، زیرا آنها مالک نیستند. سهامدار حق مشارکت در سود شرکت را ندارد. اما مشمول قرارداد مندرج در اساسنامه است. بنابراین، دارایی شرکت متعلق به فرد نیست.

می توان شکایت کرد

شخص می تواند با نام خود اقدام قانونی کند. به همین ترتیب، شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل می تواند با نام خود علیه شخص دیگری اقدام قانونی کند.

رابطه دوگانه

شرکت می تواند با هر یک از اعضای منفرد قرارداد منعقد کند. این امکان وجود دارد که شخصی کنترل عملیات شرکت را به دست بگیرد و به عنوان کارمند شرکت باقی بماند. بنابراین، شخص می تواند همزمان سهامدار، طلبکار، مدیر و کارمند شرکت باشد.

ظرفیت وام گیری

شرکت ها از امتیاز استقراض وجوه برخوردار هستند. آنها ظرفیت صدور و پذیرش اوراق قرضه از مردم را دارند. بانک ها سایر موسسات مالی  از این شرکت ها برای ارائه کمک های مالی بیشتر دعوت می کند.

محاسن دیگر ثبت شرکت در اصفهان

 • اگر می خواهید از طرف کسب و کار خود یک حساب جاری باز کنید، باید کسب و کار خود را ثبت کنید. بدون ثبت نام، افتتاح حساب جاری از طرف کسب و کار برای شما دشوار خواهد بود.
 • اگر شما یک شرکت تضامنی را اداره می کنید، ثبت کسب و کار برای شما مهم است زیرا بدون ثبت ممکن است نتوانید علیه شخص ثالث یا شرکای دیگر شکایت کنید زیرا بدون ثبت ممکن است نتوانید ثابت کنید که در حال اجرای یک شرکت هستید.
 • اگر یک شرکت انفرادی اداره می کنید، ثبت کسب و کار به شما کمک می کند تا هویت تجاری خود را ثابت کنید.
 • ثبت شرکت به شما کمک می کند تا فاکتورهای معتبر ایجاد کنید. به شما کمک می کند تا فروش خود را افزایش دهید. زیرا اگر کسب و کار شما طبق قوانین ثبت شود، مشتری بیشتر به شما اعتماد خواهد کرد.
 • ثبت شرکت به شما در قوانین مالیاتی کمک می کند، ممکن است بتوانید طبق قوانین مالیاتی مختلف کسر دریافت کنید. بدون ثبت شرکت دریافت چنین کسری طبق قوانین مالیاتی برای شما امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت شده دارید، می توانید طبق قوانین مالیاتی کسر دریافت کنید.
 • ثبت شرکت در هنگام استخدام کارمندان نیز مهم است زیرا هیچ کس نمی خواهد کارمند یک شرکت ثبت نشده شود.
 • ثبت کسب و کار نیز برای یافتن سرمایه گذار مهم است، پس از ثبت، سرمایه گذاران به راحتی به شما اعتماد خواهند کرد، یافتن سرمایه گذار برای مشاغل ثبت نشده دشوار خواهد بود.
 • ثبت کسب و کار اعتبار شما را در بازار افزایش می دهد و مشتری بیشتر به شما اعتماد می کند زیرا می داند که شرکت ثبت شده است بنابراین احتمال تقلب کمتری وجود دارد.
 • به شما کمک می کند تا از مشکلات قانونی با دولت جلوگیری کنید.
 • شهرت شما را به عنوان یک تجارت قانونی تضمین می کند.
 • ایجاد اعتماد بین تامین کنندگان، مشتریان و کارکنان.
 • به شما امکان می دهد برند و تجارت خود را در همه جا به طور کامل بازاریابی کنید.
 • فرصت هایی را برای انجام معاملات تجاری با شرکت های بزرگ باز می کند.
 • اگر میان شرکا اختلافاتی به وجود بیاید با استفاده از اساسنامه تنظیم شده شرکت این اختلافات رفع می شود.
 • در صورت ثبت شرکت، شرکت قادر خواهد بود در تمامی حراج ها،مزایده های برگزار شده و مناقصه ها شرکت داشته باشد.
 • ثبت شرکت باعث جلب اعتماد مردم می شود.
 • توانایی دریافت نمایندگی ها بعد از ثبت شرکت، که موجب سود بیشتر شرکت می شود به این دلیل که با این کار باعث افزایش فعالیت تجاری شده است.
 • از کمک های بانک ها و نهادهای دولتی بی بهره نخواهند بود.

وظایف بازرس در ثبت شرکت

معایب ثبت شرکت در اصفهان

 1. مدیر شرکت بعد از ثبت شرکت وظیفه دارد تمامی افراد مشغول به کار در شرکت را بیمه کند و حقوق این افراد مطابق قانون کار باید باشد.
 2. سرمایه شرکت مطابق با قوانین مقدار سرمایه مورد نیاز شرکت باید تامین شود.
 3. شرکت موظف به پرداخت مالیات خواهد بود.
 4. فراهم کردن مکانی برای انجام فعالیت واجب است.

مدارک ثبت شرکت در اصفهان 

ارائه مدرک های شناسایی همه ی اعضاء هیئت مدیره با توجه به نوع قالب (شامل کپی کارت ملی و شناسنامه) است. همچنین گرفتن گواهی نبود و عدم سوء پیشینه و اگر موضوع فعالیت نیازمند مجوز رسمی باشد گرفتن مجوز الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز به صورت کلی شامل:

 • عکس از شناسنامه
 • عکس از کارت ملی
 • عدم سو پیشینه( توسط سامانه آنلاین تشخیص داده می شود و نیاز به دریافت گواهی سو پیشینه نیست.
 • نیازمند سیم کارت به نام هر کدام از اعضا
 • صورتجلسه ای به منظور مشخص نمودن سمت اعضا و تعیین هیئت مدیره و...
 • تعیین اساسنامه شرکت
 • اظهارنامه جهت شرکت سهامی

 

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

مراحل ثبت شرکت در اصفهان

 • در ابتدا نیاز به پر کردن فرم تاسیس است که تعیین کننده تعداد اعضا و سمت اعضاست و چگونگی فعالیت شرکت را بیان می کند.
 • تعیین نام و نوع شرکت
 • درج در سامانه
 • تایید اسم شرکت
 • فرستادن اوراق به درخواست کنندگان جهت امضا سهامداران
 • فرستادن مدارک به دفتر ثبت
 • درج آگهی در روزنامه
 • سپردن اوراق به ارباب رجوع

 

لیست ادارات ثبت شرکت در اصفهان

 • اداره ثبت شرکت در اردستان
 • اداره ثبت شرکت در خوانسار
 • اداره ثبت شرکت در نطنز
 • اداره ثبت شرکت در سمیرم
 • اداره ثبت شرکت در خمینی شهر
 • اداره ثبت شرکت در نائین
 • اداره ثبت شرکت در نجف آباد
 • اداره ثبت شرکت در گلپایگان
 • اداره ثبت شرکت در شهر رضا
 • اداره ثبت شرکت در شاهین شهر

اطمینان از اینکه شرکت شما دارای مجوز مناسب است به محافظت از خود، کارمندان و مشتریانتان کمک می کند. داشتن مجوز صحیح تضمین می کند که دارایی های شخصی شما در صورت دعوی قضایی محافظت می شود و همچنین در صورت آسیب دیدن کسب و کار شما از شما محافظت می کند. این کار برعکس نیز عمل می کند، زیرا اگر شخصاً مسئول آسیب رساندن به دیگری هستید، منابع مالی کسب و کار شما در تسویه حساب در دسترس نخواهد بود. یک کسب و کار دارای مجوز کاملاً از خودتان جدا است، به این معنی که مالیات شرکت شما توسط شما ثبت نمی شود. این امر گزارش درآمد و همچنین زیان کسب و کار را بسیار آسان تر می کند.


اگر در حال برنامه ریزی یک شرکت هستید، باید کسب و کار خود را ثبت کنید، همانطور که در بالا مخواندید ثبت کسب و کار شما بسیار مهم است. اگر می خواهید کسب و کار خود را به عنوان یک شرکت ثبت کنید، امروزه فرآیند ساده است زیرا کل فرآیند ادغام به صورت آنلاین اداره می شود. بنابراین اگر در حال برنامه ریزی راه اندازی یک کسب و کار هستید، باید آن را ثبت کنید زیرا ثبت شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورت ثبت نکردن ممکن است با عواقب قانونی مواجه شوید.

شما می توانید جهت ثبت شرکت و سایر امور ثبتی خود با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل نمایید.

هزینه ثبت شرکت در اصفهان

انواع مختلفی از اشکال تجاری و مشاغل و خدمات در ایران و به ویژه اصفهان وجود دارد. صرف نظر از نوع سازمان تجاری، هر یک از آنها نیاز به ثبت رسمی دارند.

انواع مختلف ثبت شرکت هزینه های متفاوتی از جمله هزینه های ثبت نام تجاری و هزینه های دولتی دارند. ثبت شرکت بسته به نوع آن ممکن است از 1 میلیون تومان شروع شود و به 5 میلیون تومان برسد.

جمع بندی

ثبت شرکت در اصفهان به عنوان یک شخصیت حقوقی جداگانه مزایای مهمی را ایجاد می‌کند. این شما را از مسئولیت‌های مالی نامحدود در برابر بدهی‌های شرکت محافظت می‌کند. این امکان جانشینی دائمی و پایداری برای شرکت را فراهم می‌کند، بدون توجه به تغییرات در اعضا یا مدیران. همچنین، این امکان به شما اجازه می‌دهد که وام از بانک بگیرید، نام تجاری خود را دریافت کنید و خدمات ارزش افزوده ارائه دهید. انتقال سهام نیز آسان است و شرکت می‌تواند ملکیت ملک را داشته باشد. در نهایت، به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، شرکت می‌تواند حق مشارکت در قراردادها و شکایات قانونی داشته باشد.

 

سوالات متداول

چه مزایای ویژه‌ای برای ثبت شرکت در اصفهان وجود دارد؟

ثبت شرکت در اصفهان باعث ایجاد یک شخصیت حقوقی مستقل می‌شود که دارای مزایایی از جمله مسئولیت محدود برای اعضا، امکان دریافت وام، اخذ نام تجاری، ارائه خدمات ارزش افزوده، انتقال آسان سهام و امکان شکایت می‌شود.

چرا مسئولیت اعضا در یک شرکت ثبت شده محدود است؟

مسئولیت اعضا در یک شرکت ثبت شده محدود به ارزش سهام خریداری شده توسط آنها محدود است به این دلیل که شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تلقی می‌شود و اعضا جدا از شرکت مسئولیت حقوقی کمتری دارند.

چرا ثبت شرکت مهم است برای دریافت وام از بانک؟

 ثبت شرکت مهم است برای دریافت وام از بانک، زیرا بانک‌ها به شرکت‌های ثبت شده اعتماد بیشتری دارند و از آنها به عنوان وام‌گیرندگان امن‌تری نگرش دارند. این اعتماد به تجارت و توانایی بازپرداخت وام را تسهیل می‌کند.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.