شرکت های دانش بنیان در کرج

شرکت دانش بنیان به شرکت هایی گفته می شود که هدفشان انجام فعالیت های علمی برای رفع نیازهای جامعه می باشد.در واقع این شرکت ها مسیری برای ورود علم و دانش به حوزه صنعت می باشند.این شرکت ها به این دلیل اهمیت پیدا کردند که فعالان بخش های صنعتی به تاثیر رشد علم بر صنعت پی بردند و از حمایت های دولتی مثل دریافت تسهیلات برخوردار شدند.

چگونه یک شرکت دانش بنیان در کرج ثبت نماییم ؟

برای ثبت شرکت دانش بنیان در کرج باید باید با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تعامل نمایید تا آن ها از ایده های دانش محور شما حمایت نمایند.برای اینکه بتوانید شرکت دانش بنیان خود را راحتتر ثبت نمایید بهتر است که عضو هیئت علمی دانشگاه باشید.زیرا باید 1 تا 100% سهام شرکت متعلق به دانشگاه یا واحد پژوهشی یا 51 تا 100% سهام به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یا واحد های پژوهشی تعلق داشته باشد.اگر سهام دانشگاه از 50% بیشتر باشد شرکت دانش بنیان دولتی محسوب می شود و اگر کمتر باشد شرکت دانش بنیان خصوصی .

 

 

ثبت شرکت دانش بنیان در کرج

هدف از ثبت شرکت دانش بنیان در کرج چیست ؟

 • به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و واحد های پژوهشی برای انجام فعالیت در جهت رفع نیازهای جامعه و اشتغالزایی انگیزه مضاعفی می دهد.
 • باعث انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای می شود
 • برای بهره مندی از توانمندی دانشگاه ها و واحد های پژوهشی و اعضای هیئت علمی در جامعه فضای مناسبی را ایجاد می نماید.
 • باعث می شود دستاوردهای علمی و پژوهشی ، تجاری سازی شوند.
 • ایجاد مراکز رشد
 • شناخت فرصت های کارآفرینی
 • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای
 • ارائه خدمات گسترش کارآفرینی
 • ارائه خدمات توسعه محصولات علم محور جدید
 • افزایش نظارت روی پروژه های اجرائی ، تحقیقی یا پژوهشی و مشاوره ای
 • افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحد های پژوهشی
 • تولید محصولات فناورانه و نوین
 • ایجاد مراکز رشد
 • ارائه خدمات ایجاد و گسترش خوشه های کسب و کار
 • جذب سرمایه برای انجام فعالیت دانش بنیان
 • برنامه ریزی و اجرای طرح های گسترش کارآفرینی در سطح ملی ، منطقه ای و محلی
 • انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازارهای بین المللی و جهانی سازی آن ها

انواع ثبت شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان دو دسته می باشند :

دسته اول شرکت هایی هستند که مالک آن ها اعضای هیئت علمی می باشند و دسته دوم شرکت هایی هستند که مالک آن ها دانشگا ها می باشند.

اگر سهام دانشگاه از 50% کمتر باشد شرکت دانش بنیان خصوصی می باشد که در این صورت مطابق قانون تجارت باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.دانشگاه ها و واحد های پژوهشی می توانند بعد از تصویب هیئت امنا براساس قانون هیئت امنا ، در شرکت های خصوصی سهام داشته باشند.همچنین مطابق قوانین ، دولت اجازه دارد از ایجاد شرکت های غیر دولتی فعال در زمینه توسعه فناوری و شرکت های خدمات مهندسی حمایت نماید.

اگر سهام دانشگاه از 50% بیشتر باشد ، شرکت دانش بنیان دولتی می باشد.دانشگاه ها و واحد های پژوهشی دولتی مصوب اجازه دارند بعد از تصویب هیئت امنا مطابق قوانین تعیین شده ، شرکت دولتی تاسیس نمایند به شرط اینکه :

 • اشخاص عضو هیئت علمی ، کارشناسان تحقیقی و پژوهشی ، تکنسین ها و کارکنان دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی اجازه دارند صاحب حداکثر 49% از سهام شرکت دانش بنیان باشند.
 • این شرکت ها فقط باید در زمینه تحقیقات و خدمات علمی و فنی فعالیت داشته باشند.
 • قانون محدودیت دخالت وزیران و نمایندگان مردم در مجلس ، کارمندان دولت و دولت در معامله های کشوری و دولتی شامل اعضا و سهامداران شرکت دانش بنیان دولتی نمی شود.
 • در شرکت های دانش بنیان دولتی و یا دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی ، اساسنامه نمونه و یا ویژه آن ها با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ، توسط هیئت وزیران تصویب می شود.
 • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی حق معامله با این شرکت ها را ندارند و کلیه قراردادهای این شرکت ها پس از اتمام قرارداد و بعد از تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بر روی پایگاه اینترنتی به نشانی قرار می گیرد.
 • شرکت های دانش بنیانی که پس از واگذاری آن ها به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مورد تصدیق وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار می گیرند ، براساس قانون تجارت عمل می نمایند و طبق قوانین مذکور و با حمایت دولت تاسیس می شوند.

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان در کرج

دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی در صورتی می توانند برای تاسیس اقدام نمایند که امکان تاسیس یا مشارکت در تشکیل شرکت های دانش بنیان در آیین نامه مالی و معاملاتی به تصویب هیئت امنا برسد.شرکت های دانش بنیان با پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تصویب دانشگاه ایجاد می شوند یا به اعضای هیئت علمی توسط دانشگاه و واحد پژوهشی پیشنهاد می شوند.دانشگاه ها و واحد های پژوهشی به صورت های زیر می توانند در شرکت های دانش بنیان سهام داشته باشند :

 1. اگر از نتایج تحقیقات دانشگاهی در شرکت دانش بنیان استفاده شود قسمتی از سهام این شرکت با توافق و رضایت کلیه اعضای حقیقی و حقوقی به دانشگاه واگذار می شود.بسته به موضوع شرکت دانش بنیان این سهام می تواند از 1 تا 100 درصد باشد.
 2. برای اینکه از اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی استفاده نمایید می توانید بخشی از سهام شرکت دانش بنیان را به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی نمایید.(حداقل 5% )
 3. به دلیل ارائه سایر خدمات به شرکت دانش بنیان توسط دانشگاه ، بخشی از سهام با توجه به میزان خدمات به دانشگاه واگذار می شود.
 4. بخشی از سهام شرکت دانش بنیان به دلیل سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه به نام دانشگاه می باشد.
 5. در صورت دولتی بودن شرکت دانش بنیان بدون ارائه هیچ گونه خدماتی حداقل 50% سهام به نام دانشگاه یا واحد آموزشی می باشد.
 6. هر دانشگاه در سال اول این امکان را دارد که یک شرکت مادر تخصصی تاسیس نماید.
 7. ایجاد و تشکیل شرکت دانش بنیان در صورت همکاری و مشارکت با شهرداری ها یا دانشگاه های منطقه دارای اولویت می باشد.

تبصره 1 : مدیریت شرکت دانش بنیان به صورت شرکتی و جدا از تشکیلات دانشگاه می باشد و دانشگاه با توجه به میزان سهامی که در شرکت دانش بنیان دارا می باشد در مدیریت و سود و زیان آن سهیم می باشد.

تبصره 2 : اشخاص حقوقی خصوصی یا دولتی بیرون از دانشگاه براساس میزان سرمایه خود می توانند در شرکت سهام داشته باشند.اگر بیشتر از 50% سهام این شرکت ها دولتی باشد باید توسط هیئت وزیران تصویب شود.

تبصره 3 : رئیس و معاونین دانشگاه یا واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت می توانند در شرکت دانش بنیان سهام داشته باشند ، اما نمی توانند تا پایان سمت خود در دانشگاه عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت دانش بنیان باشند.

تبصره 4 : اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و واحد های پژوهشی با توجه به میزان زمانی که فعالیت می نمایند و نوع فعالیت در شرکت و میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی مورد استفاده در شرکت و همچنین میزان سرمایه گذاری واقعی در شرکت می توانند در شرکت های دانش بنیان خصوصی سهام داشته باشند.

تبصره 5 : اشخاص حقیقی درون یا بیرون دانشگاه یا نهاد پژوهشی به جز اعضای هیئت علمی مجاز هستند به علل خاص و شرایط و ضوابطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین می نماید در شرکت دانش بنیان قسمتی از سهام را دارا باشد.

تبصره 6 : برای تاسیس و ثبت شرکت های دانش بنیانی که اعضای هیئت علمی صد در صد مالک آن می باشند لزومی به تصویب از سوی دانشگاه نمی باشد و تنها تایید اعضای هیئت علمی کافی می باشد.

برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت در کرج با ما تماس بگیرید.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.