ثبت اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره

آگوست 12

ثبت اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت بالاترین رکن اجرایی است. کلیه مدیران شرکت نیز برای شرکت که شخصیتی حقوقی محسوب می شود، مانند وکیل و یا نماینده می باشند. هیئت مدیره شرکت با در نظر گرفتن قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت دارندگان حق امضا و حدود اختیارات را تعیین می نماید.

ثبت حدود اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره

 

حدود اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره 

براساس آنچه در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است، شخص مدیرعامل شرکت در حیطه اختیاراتی که هیئت مدیره به وی محول کرده اند نماینده شرکت است و از سوی شرکت دارای حق امضا نیز می باشد. البته بعضا در صورتجلسات شرکت های سهامی دیده می شود که نحوه حق امضا به صورت های مشرکا یا متفقا همراه با یکی از افراد اعضای هیئت مدیره شرکت صورت می گیرد و یا حتی مدیرعامل اصلا دارای حق امضا نمی باشد که دراین روش مراتب خلاف روح ماده ذکر شده به نظر می رسد. در هر صورت در مورد حق امضا اسناد و اوراق بهادار امکان دارد در اساسنامه شرکت مراتبی تعریف شود و یا تعیین حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور به عهده هیئت مدیره باشد.

در ماده 28 از قانون تجارت نیز آمده است که مشخصات هویتی و حدود اختیارات مدیرعامل می بایست با ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت شدن در یک روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد. اعضای هیئت مدیره جهت انجام هرگونه اقدامی به اسم شرکت و انجام معاملات در خصوص موضوع شرکت و تصمیم گیری در مورد آنها دارای اختیار کامل می باشند مگر اینکه تصمیمات صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار گرفته باشد.

در ادامه چند مورد از اختیارات هیئت مدیره نام برده شده است:

اختیارات مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت 

 1. صادر کردن سهام پس از پرداخت مبلغ آن
 2. تعیین میزان حق تقدم هر سهم در بالابردن سرمایه
 3. تصویب کردن آیین نامه های داخلی جهت نحوه مدیریت شرکت
 4. تعیین تعداد و میزان سهام شرکت پس از کاهش اختیاری و یا اجباری
 5. بررسی نمودن میزان پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه
 6. حذف و یا تاسیس نمایندگی ها و یا شعبات در تمامی مناطق داخلی و یا خارج از کشور
 7. عزل و یا نصب تمامی کارکنان و مامورین شرکت
 8. تصویب کردن بودجه جهت اداره شرکت
 9. افتتاح نمودن حساب بانکی به نام شرکت نزد موسسات و بانک ها
 10. داشتن نمایندگی شرکت در برابر تمامی ادارات دولتی و خصوصی و اشخاص
 11. اخذ مطالبات شرکت و پرداخت کردن دیون از اصل و متفرعات
 12. قبولی ، پرداخت، تعهد، ظهرنویسی و واخواست اوراق تجاری
 13. عقد کلیه قراردادها و یا تغییر و فسخ آن در خصوص خرید و فروش
 14. اقامه نمودن و یا دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و یا انصراف از آن اعم از کیفری و حقوقی به همراه داشتن تمامی اختیارات مراجعه کردن به امور دادرسی از حق فرجام مصالحه، پژوهش، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل در خصوص سند طرف و استرداد سند تعیین آور با اختیار صلح و یا بدون آن و به بیان دیگر استفاد از تمامی حقوق و اجرای تمامی امور قانونی و حتی داوری و تعیین نمودن وکیل جهت دادرسی.
 15. مشخص کردن میزان استهلاک ها
 16. تنظیم کردن خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت به صورت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس شرکت
 17. تنظیم کردن دیون و صورت دارایی شرکت بعد از اتمام سال مالی و همینطور ترازنامه و حساب عملکرد و حساب کلیه سود وزیان شرکت براساس ماده 232 لایحه اصلاحی قانون تجارت
 18. دعوت نمودن از مجامع فوق العاده و عادی و تعیین کردن دستورجلسات آنها
 19. پیشنهاد کردن انواع اندوخته مضاف بر 5 درصد اندوخته موضوع ماده 238 و 140 لایحه اصلاحی قانون تجارت
 20. پیشنهاد کردن تقسیم سود میان صاحبان سهام شرکت
 21. پیشنهاد نمودن اصلاح اساسنامه در مواقع لزوم

امکان دارد که اعضای هیئت مدیره تمام یا بخشی از این اختیارات در قالب اساسنامه به مدیرعامل واگذار نمایند. البته در این صورت اختیارات مورد نظر ضمن درج در اساسنامه باید در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شود.

لازم به ذکر است که مدیران در مواردی نیز در پاره ای از امو دارای محدودیت هستند، مانند انجام معاملات مشکوک با شرکت ها و یا اخذ وام از شرکت .

بازدید 125 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید