تفاوت شرکت فرعی و شرکت وابسته

شرکت فرعی : گاهی شرکت اصلی مترصد می شود که شرکت دیگری را درون شرکت مزبور ایجاد نماید و سرمایه آن متعلق به شرکای اصلی باشد و یا ممکن است اکثریت سرمایه متعلق به شرکت اصلی بوده و افراد دیگری نیز سرمایه گذاری نماید در کلیه این موارد تشریفات و مقررات ثبت همانند ثبت شرکت اصلی می باشد و فقط حق الثبت به میزان سرمایه اضافه شده به سرمایه اصلی پرداخت می گردد.

شركت وابسته: عبارت است از یك واحد سرمایه‌پذیر كه واحد سرمایه‌گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاری فرعی یا مشاركت خاص واحد سرمایه‌گذار نیست

اشخاص وابسته: یك شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است كه:

الف) به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یك یا چند واسطه:

1 -واحد تجاری را كنترل كند، یا توسط واحد تجاری كنترل شود، یا با آن تحت كنترل مشتركی قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای فرعی و واحدهای فرعی هم‌گروه).

2 -در واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد.

3 -بر واحد تجاری كنترل مشترك داشته باشد.

ب) طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره 20 با عنوان ‌حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌، واحد تجاری وابسته آن واحد تجاری باشد.

ج) مشاركت خاصی باشد كه واحد تجاری در آن شریك خاص است.

د) از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد اصلی باشد.

هـ) از وابستگان اشخاص اشاره شده در بندهای «الف» یا «د» فوق باشد.

و) واحد تجاری باشد كه توسط اشخاص اشاره شده در بندهای «د» و «هـ» كنترل می‌شود یا تحت نفوذ قابل ملاحظه آنان است و یا اینكه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رای به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این اشخاص است.‌

ز) صندوق بازنشستگی خاص كاركنان واحد تجاری یا واحد تجاری وابسته به آن باشد.

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید با ثبت شرکت در کرج و در هر حوزه و منطقه ای میتوانید به موسسه ی حقوقی ثبتی تکسفیر مراجعه کنید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.