تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیرتجاری

در ابتدا باید بگوییم که شرکت ها با موسسات تفاوت دارند در حالی که عده زیادی بر این باورند که شرکت ها و موسسات معنای مشترکی دارند . مطابقا شرکت های تجارتی نیز با موسسات غیر تجاری تفاوت هایی را دارا می باشند . که در این مقاله به بیان و بررسی این تفاوت ها می پردازیم .

تفاوت شرکت ها و موسسات :

شرکت ها مجموعه ای از دو یا چند عضو حقیقی و یا حقوقی هستند و در یک شرکت علاوه بر اعضای هیئت اصلی وجود اعضایی از قبیل کارمند و منشی و مشتری و ... نیز لازم می باشد . شرکت ها به دو نوع تقسیم می شوند : شرکت های تجاری و شرکت های غیر تجاری .

در حالی که موسسات مکان هایی هستند که به صورت خصوصی و یا دولتی و یا نیمه خصوصی و نیمه دولتی

(ترکیبی از هردو ) فعالیت می کنند و دارای نام مشخص و فعالیت ویژه ای هستند . موسسات به سه دسته تقسیم می شوند از قبیل : هدف – مالکیت – نوع فعالیت .

مهم ترین تفاوت شرکت ها و موسسات به 5 دسته تقسیم می شود :

1- در شرکت ها مهم ترین هدف سود حاصله می باشد در حالی که در موسسات به دست اوردن سود هدف اصلی نمی باشد .

2- برای موسسات این امکان وجود دارد که به صورت خصوصی و یا در مالکیت دولت فعالیت کنند .

3- شرکت ها برای اهداف تجاری هستند در حالی که اهداف موسسات غیر تجاری است .

4- برای ثبت موسسات نیازی به دریافت گواهی سوء پیشینه توسط موسسین نمی باشد .

5- برای موسسات این امکان نیز وجود دارد که با داشتن یک عضو فعالیت خود را اغاز و به ثبت برسند ولی برای شرکت ها این امکان وجود ندارد .

حال به بررسی تفاوت بین شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری می پردازیم .

تفاوت اصلی این شرکت ها و موسسات در اهداف آنها و نوع فعالیتشان و قوانینی که بر آنها حکم فرماست می باشد .

موسسات غیر تجاری :

هدف این نوع از موسسات غیر تجاری می باشد و در آنها سود هدف اصلی نمی باشد . این موسسات می توانند کارهایی از قبیل کارهای علمی و ادبی انجام دهند یا به صورت خیریه فعالیت داشته باشند . موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند :

1-    دسته اول موسساتی هستند که هدف آنها به دست آوردن منافع و تقسیم آن بین شرکا می باشد .

2-    دسته دوم نیز موسساتی که هدف از تشکیل آنها به دست آوردن منافع مادی می باشد به طوری که این منافع مادی بین شرکا تقسیم می شود مانند موسسات حقوقی و فنی .

شرکت های تجارتی :

حال باید گفت که شرکت های تجارتی بدین گونه هستند که از شخصیت های حقوقی تشکیل شده اند و در آنها شرکت خود می تواند فعالیت تجاری را انجام دهد . این شرکت ها شامل هدف و حقوق و دارایی های تجاری می باشد . شرکت های تجارتی به 7 دسته تقسیم می شوند :

1-شرکت های سهامی عام

2- شرکت های سهامی خاص

3-شرکت های با مسئولیت محدود

4- شرکت های نسبی

5- شرکت های تضامنی

6- شرکت های مختلط

7-شرکت های تعاونی

هر کدام از انواع این شرکت های تجارتی تعریف جداگانه و خاص خود را داراست که در مقالات دیگر به صورت واضح توضیح داده شده است .

در این مقاله تفاوت های شرکت های تجارتی با موسسات غیر تجاری و تفاوت شرکت ها با موسسات را به طور مختصر بیان کردیم . امید بر آن داریم که برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.