تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیرتجاری

آوریل 25

تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیرتجاری

تفاوت شرکت تجارتی با موسسات غیرتجاری

در ابتدا باید بگوییم که شرکت ها با موسسات تفاوت دارند در حالی که عده زیادی بر این باورند که شرکت ها و موسسات معنای مشترکی دارند . مطابقا شرکت های تجارتی نیز با موسسات غیر تجاری تفاوت هایی را دارا می باشند . که در این مقاله به بیان و بررسی این تفاوت ها می پردازیم .

تفاوت شرکت ها و موسسات :

شرکت ها مجموعه ای از دو یا چند عضو حقیقی و یا حقوقی هستند و در یک شرکت علاوه بر اعضای هیئت اصلی وجود اعضایی از قبیل کارمند و منشی و مشتری و ... نیز لازم می باشد . شرکت ها به دو نوع تقسیم می شوند : شرکت های تجاری و شرکت های غیر تجاری .

در حالی که موسسات مکان هایی هستند که به صورت خصوصی و یا دولتی و یا نیمه خصوصی و نیمه دولتی

(ترکیبی از هردو ) فعالیت می کنند و دارای نام مشخص و فعالیت ویژه ای هستند . موسسات به سه دسته تقسیم می شوند از قبیل : هدف – مالکیت – نوع فعالیت .

مهم ترین تفاوت شرکت ها و موسسات به 5 دسته تقسیم می شود :

1- در شرکت ها مهم ترین هدف سود حاصله می باشد در حالی که در موسسات به دست اوردن سود هدف اصلی نمی باشد .

2- برای موسسات این امکان وجود دارد که به صورت خصوصی و یا در مالکیت دولت فعالیت کنند .

3- شرکت ها برای اهداف تجاری هستند در حالی که اهداف موسسات غیر تجاری است .

4- برای ثبت موسسات نیازی به دریافت گواهی سوء پیشینه توسط موسسین نمی باشد .

5- برای موسسات این امکان نیز وجود دارد که با داشتن یک عضو فعالیت خود را اغاز و به ثبت برسند ولی برای شرکت ها این امکان وجود ندارد .

حال به بررسی تفاوت بین شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری می پردازیم .

تفاوت اصلی این شرکت ها و موسسات در اهداف آنها و نوع فعالیتشان و قوانینی که بر آنها حکم فرماست می باشد .

موسسات غیر تجاری :

هدف این نوع از موسسات غیر تجاری می باشد و در آنها سود هدف اصلی نمی باشد . این موسسات می توانند کارهایی از قبیل کارهای علمی و ادبی انجام دهند یا به صورت خیریه فعالیت داشته باشند . موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند :

1-    دسته اول موسساتی هستند که هدف آنها به دست آوردن منافع و تقسیم آن بین شرکا می باشد .

2-    دسته دوم نیز موسساتی که هدف از تشکیل آنها به دست آوردن منافع مادی می باشد به طوری که این منافع مادی بین شرکا تقسیم می شود مانند موسسات حقوقی و فنی .

شرکت های تجارتی :

حال باید گفت که شرکت های تجارتی بدین گونه هستند که از شخصیت های حقوقی تشکیل شده اند و در آنها شرکت خود می تواند فعالیت تجاری را انجام دهد . این شرکت ها شامل هدف و حقوق و دارایی های تجاری می باشد . شرکت های تجارتی به 7 دسته تقسیم می شوند :

1-شرکت های سهامی عام

2- شرکت های سهامی خاص

3-شرکت های با مسئولیت محدود

4- شرکت های نسبی

5- شرکت های تضامنی

6- شرکت های مختلط

7-شرکت های تعاونی

هر کدام از انواع این شرکت های تجارتی تعریف جداگانه و خاص خود را داراست که در مقالات دیگر به صورت واضح توضیح داده شده است .

در این مقاله تفاوت های شرکت های تجارتی با موسسات غیر تجاری و تفاوت شرکت ها با موسسات را به طور مختصر بیان کردیم . امید بر آن داریم که برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد .

بازدید 199 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 21 بهمن 1398 ساعت 08:50