تعریف وضعیت حقوقی شرکای شرکت مختلط غیر سهامی

وضعیت حقوقی شرکاء در شرکت مختلط غیر سهامی:

شریک ضامن که مقداری از سرمایه شرکت را پرداخت می نماید مسئول کلیه بدهی هایی است که شرکت ممکن است علاوه بر دارایی خود پیدا نماید. بدین معنا که اگر سرمایه شرکت تکافوی طلب طلبکاران را ننمود طلبکاران می توانند به اموال و دارایی فرد فرد شرکاء ضامن و یا به کلیه آنان به نحو تضامن مراجعه نموده و آن قسمت از طلب خود را که از دارائی شرکت دریافت ننموده اند وصول نمایند.در صورتی که شرکاء بامسئولیت محدود فقط در حدود آورده خود به شرکت در مقابل طلبکاران جوابگو بوده و به هیچ وجه طلبکار حق مراجعه به اموال و دارائی شخصی شرکاء اخیرالذکر را ندارد.

در حقوق فرانسه شریک غیرضامن برخلاف شریک ضامن تاجر محسوب نمیشود و مالا نتایج حاصل از تاجر بودن به وی مترتب نخواهد شد. به موجب رویه قضائی موجود در فرانسه شریک غیرضامن که ملزم به پرداخت مبلغ تعهد شده آورده خود می باشد درصورت تخلف نسبت به پرداخت اصل و بهره متعلقه بدهی مذکور تاجر محسوب شده و به دعوی مطروحه علیه وی در دادگاه تجارت رسیدگی می شود. ولی رویه مزبور کلیه آثار ناشی از تاجر بودن را مورد قبول قرارنداده است، زیرا صغیر غیرممیز یا صغیری که اجازه انجام تجارت را ندارد ممکن است از طریق ارث یا به وسیله نماینده صلاحیت دار خود شریک غیرضامن تلقی گردد چنین راه حلی به هنگام فوت شریک ضامن در اجرای شرایط اساسنامه امکان می دهد که فرزند یا فرزندان متوفی در شرکت پدر خود تا سن رشد شریک غیرضامن محسوب شوند.(ماده 1 قانون 1966 فرانسه).

 

در شرکت مختلط غیرسهامی روابط بین شرکاء با رعایت مقررات پیش بینی شده در مواد 143 تا 161 تابع شرکت نامه خواهد بود.

نام شریک غیرضامن نباید به دنباله اسم شرکت آورده شود و اگر برخلاف این مورد عمل شود شریک مذکور ضامن تلقی خواهد شد(ماده 143ق.ت و بند 2 ماده 25 قانون 1966فرانسه).

این سوال مطرح گردیده که شریک غیرضامن در حدود آورده خود در مقابل چه کسی مسئول می باشد؟ در این مورد دو راه حل در حقوق فرانسه ارائه شده است، اول اینکه او را در مقابل شرکت جوابگوست. و مطابق راه حل دوم، اگر شرکت آورده تعهد شده شریک غیرضامن را وصول نماید طلبکاران شرکت به موجب ماده 1166 قانون مدنی فرانسه می توانند به نمایندگی از طرف شرکت علیه شریک مدیون اقامه دعوی نمایند. به علاوه رویه قضایی فرانسه بستانکارن را برای الزام شریک غیرضامن به پرداخت آورده تعهد شده مجاز دانسته است، رویه مزبور چنین توجیه می نماید که وقتی اشخاص ثالث باشرکت قرارداد تنظیم می نمایند شرکاء غیرضامن نیز وثیقه پرداخت طلب طلبکاران می باشد و ازاین استدلال چنین نتیجه می شود که می توان علیه شرکاء اخیرالذکر طرح دعوی نمود.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.