تعریف ،سابقه تاریخی و وضعیت حقوقی شرکاء شرکت مختلط غیر سهامی

به موجب ماده (141 ق.ت) " شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میگردد، در این شرکت شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت حاصل شود و مسئولیت شرک با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه ای است که در شرکت ،سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد. به دنبال نام این شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و حداقل نام یکی از شرکاء ضامن قید گردد".

در حقوق فرانسه ،شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که بین یک یا چند شریک مسئول و ضامن و یک یا چند شریک عادی خریداران سرمایه که به آن ها شریک غیرضامن گفته می شود ،تشکیل می گردد، شرکت مزبور دارای اسم واحد بوده و باید نام یک یا چند شریک ضامن و دنبال کلمه شرکت قید گردد.

نتیجه می شود که شرکت مختلط غیرسهامی دو نوع شریک دارد: شریک ضامن که شبیه ضامن در شرکت تضامنی است و غیرضامن که وجود شریک اخیرالذکر شرکت مختلط غیرسهامی را از شرکت تضامنی متمایز می سازد.

-      در خصوص سابق تاریخی این شرکت می توان گفت که تجارت در قرون وسطی در دریای مدیترانه به خصوص سواحل "فلورانس" و " ونیز " رونق فراوانی ذاشت. چنانچه عده ای از تجار سرمایه دار که تمایل نداشتند نامشان افشاء گردد سرمایه خود را در اختیار عده ای قار می دادند که آن ها به عنوان عامل و مدیر با سرمایه مزبور تجارت کرده و سود حاصله را طبق توافق بین خود و صاحب سرمایه تقسیم نمایند. بعضی از اساتید ، شرکت مختلط غیرسهامی را شبیه عقد مضاربه دانسته اند ولی به نظر می رسد که عقد مضاربه مواد ( 560-546 ق.م ) دارای شروط و آثار حقوقی خاصی است که نمی تواند مشابه شرکت مختلط غیرسهامی باشد.

یکی از امتیازات این شرکت این است که عده ای می توانند با قبول مسئولیت های مدنی متفاوت با هم تجارت کرده و خط کمتر یا بیشتری را به هنگام ورشکستگی شرکت تقبل نماید.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید ما در زمینه های ثبت شرکت و ثبت برند شما را یاری مینماییم

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.