تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی

مجمع عمومی موسس :

مجمع عمومی یکی از ارکان مهم شرکت های سهامی می باشد که این مجامع از اجتماع اشخاصی که صاحبان سهام هستند ، تشکیل می شود . حال مجمع عمومی موسس نیز با رعایت مقررات وقوانین موجود در ماده 17 قانون تجارت در هنگام راه اندازی شرکت تشکیل می شود ؛ سپس رسیدگی های لازم انجام می گردد و بعد از احراز پذیره نویسی ، نخستین مدیران و بازرسین برای شرکت انتخاب می گردند .

مجمع عمومی موسس چه وظایفی را به عهده دارد ؟

1-    مجمع عمومی موسس وظیفه دارد تا روزنامه کثیر الانتشاری را که ابلاغیه ها و دعوت ها برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه در آن چاپ می شود را تعیین کند . همچنین لازم به ذکر است که مدیران و بازرسین باید مقامشان را به صورت کتبی در این مجامع قبول کنند .

2-    این مجمع باید به گزارش موسسین رسیدگی کند و در نتیجه آنها را تصویب نماید .

3-    تمامی سهام شرکت را احراز پذیره نویسی کند و مبلغ مورد نظر را نیز پرداخت کند .

4-    اساسنامه شرکت مورد نظر را تصویب و در صورت نیاز نیز آن را اصلاح نماید .

5-    تعیین اولین موسسین و بازرسین شرکت نیز بر عهده این مجمع می باشد .

برای تشکیل مجمع عمومی موسس بر اساس ماده 57 حد نصابی تعیین شده است که بر اساس زیر می باشد :

در دعوت اول :

عده ای از پذیره نویسان که نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده باشند ، باید حضور داشته باشند .

در دعوت دوم :

اگر در دعوت اول حد نصاب تعیین شده به دست نیاید ، در این صورت برای بار دوم موسسین را به مجمع عمومی دعوت می کنند . دعوت نیز به این صورت است که باید تا 20 روز قبل از تشکیل مجمع ، آگهی دعوت آن در روزنامه چاپ شود . در این مجمع نیز باید یک سوم سرمایه داران شرکت حضور داشته باشند .

در دعوت سوم :

اگر در دعوت سوم اکثریت تعیین شده از صاحبان سهام حضور پیدا نکنند ، در این صورت باید موسسین شرکت عدم تشکیل شرکت مورد نظر را اعلام نمایند .

تمامی تصمیمات در مجامع ذکر شده در قسمت فوق بر اساس رای دو سوم از حاضرین صورت می گیرد . بنابر این اکثریت رای در شرکت های سهامی و در مجامع موسس مهم می باشد . به عنوان مثال اگر یک نفر از حاضرین در این مجامع صاحب یک سوم سرمایه شرکت باشد ، در این صورت شرکت تشکیل می شود ، که این امر نشان دهنده اهمیت اکثریت رای می باشد .

بر اساس ماده 76 : در صورتی که موسسین آورده های غیر نقدی داشته باشند ، قبل از اینکه برای دعوت به مجمع عمومی موسس اقدام کنند باید نظر کارشناس وزارت دادگستری را در رابطه با آورده های غیر نقد جلب کنند و نظر کارشناس را همراه با گزارش خود به مجمع عمومی موسس تحویل دهند .

بر اساس ماده 77 : افرادی که آورده های نقدی داشته باشند در زمان رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مرتبط با موارد ذکر شده ، از حق رای محروم می گردند .

بر اساس ماده 78 : مجمع عمومی موسس این امکان را ندارند که میزان آورده های غیر نقدی موسسین را بیشتر از میزان تعیین شده توسط کارشناس وزارت دادگستری مورد قبول قرار دهد زیرا اموال شرکت به عنوان وثیقه برای طلب طلبکاران می باشد . در نتیجه برای اینکه حقوق طلب کاران حفظ گردد باید توسط کارشناس دادگستری تقویم شود .

بر اسا ماده 81 : در صورتی که کلیه سهام شرکت تعهد داده نشده باشد ، شرکت مورد نظر تشکیل نمی گردد .در صورت بروز این شرایط پذیره نویسان می توانند پول خود را از شرکت مورد نظر پس بگیرند .