تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یک فرایندی نسبتا ساده است اما نیاز به چشم اندازی گسترده برای شرکت دارد و معمولا افرادی که اقدام به تبدیل شرکت خود به سهامی عام می کنند با هدف افزایش سرمایه و انجام امور بزرگ و گسترده این کار را انجام می دهند. زمانی که این اقدام انجام می شود، مقدار درصدی از مالکیت شرکت به سهامداران داده می شود.

تبدیل شرکت سهامی خاص به عام چه شرایطی دارد؟

شرکت سهامی خاص را با رعایت شرایطی  می توان به شرکت سهامی عام تبدیل کرد که در این مقاله به شرایط آن می پردازیم:

🔰موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. سرمایه آن نباید از 5 میلیون ریال کمتر باشد و چنانچه سرمایه شرکت معادل حداقل مذکور نباشد در این صورت افزایش سرمایه الزامی است.

🔰از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.یه

🔰اساسنامه شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت سهامی اصلاح و یا مجددا تنظیم گردد.

شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تبدیل شرکت به سهامی عام تصویب نموده است صورت جلسه مجمع مزبور را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید:

🔰اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عممی فوق العاده رسیده است.

🔰ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دو سال مالی گذشته که به تایید حساب دار رسمی رسیده باشد.

🔰صورت دارایی شرکت که کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن قبل از تسلیم به اداره ثبت شرکت ها، وسیله کارشناسی رسمی وزارت دادگستری تقویم شده باشد.

🔰اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

 بنر پاسخ به سوال

اعلامیه مذکور جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام شامل نکات زیر خواهد بود

🔆 نام و شماره ثبت شرکت 

🔆موضوع فعالیت شرکت

🔆مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن

🔆سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن –اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد امتیازات آن

🔆هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت –شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی

🔆مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.

🔆 مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که تسلط شرکت تضمین شده است.

ذکر نام روزنامه کثیرالانشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد. اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت مدارک فوق و تطبیق مندرجات آن ها با قانون تجارت ،تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی می نماید.

در این آگهی باید کلیه مندرجیات اطلاعیه تبدیل شرکت قید شده و اضافه گردد که اساسنامه شرکت و ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان مربوط به دو سال مالی قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. ضمنا آگهی تبدیل شرکت علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

حال اگر شرکت سهامی خاص بخواهد از طریق افزایش سرمایه با صدور سهام جدید اقدام به تبدیل شرکت سهامی عام بنماید باید با رعایت مقررات پذیره نویسی افزایش سرمایه در مورد شرکت سهامی عام، سهام جدید خود را عرضه نماید و چنانچه سهام جدید تماما پذیره نویسی و تادیه نشود تبدیل شرکت عملی نخواهد شد.

 

مدارک لازم برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

مدارک لازم برای تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام با ذکر مدارک مورد نیاز:

  1. تصویب موضوع توسط مجمع عمومی فوق‌العادهٔ شرکت: مدارک مرتبط شامل صورت‌جلسهٔ مجمع عمومی فوق‌العاده که تصویب تبدیل شرکت را نشان می‌دهد.

  2. اصلاح اساسنامهٔ شرکت: اساسنامه باید برای شرکت سهامی عام تنظیم و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. مدارک مورد نیاز شامل اساسنامه اصلاحی و صورت‌جلسه مربوط به تصویب آن می‌باشد.

  3. تأیید دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان: مدارک باید شامل دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از تاریخ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت با تأیید حسابدار رسمی شرکت باشد.

  4. تأیید صورت دارایی شرکت: این مدرک باید شامل صورت دارایی شرکت با تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری باشد که تقویم کلیهٔ اموال منقول و غیر منقول شرکت را نشان می‌دهد.

  5. اعلامیهٔ تبدیل شرکت: شامل نام و شماره ثبت، موضوع، نوع فعالیت، مرکز اصلی و شعب شرکت، سرمایه، تعداد و امتیازات سهام ممتاز، تاریخ انقضای مدت (اگر وجود داشته باشد)، هویت رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام، مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته، مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث، و نام روزنامهٔ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود.

با ارائه این مدارک به مرجع ثبت شرکت‌ها، شرکت سهامی خاص می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود.

 بیشتر بخوانید: ثبت شرکت سهامی خاص

نکته بسیار مهم در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

نکته بسیار مهم در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

با توجه به اینکه قانون تبدیل شرکتها به تازگی به قوانین اضافه شده و همچنین به دلیل تصویب بخشنامه های داخلی اداره ثبت شرکتها، در حال حاضر جنبه اجرایی این کار عملی نیست.

 

خلاصه مطلب

تبدیل شرکت های سهامی خاص به عام یک امری است که برای گسترش شرکت خود استفاده می کنند. انجام این امر و تبدیل شرکت معمولا کار ساده ای نمی باشد و نیاز به تغییر در ساختار برخی قسمت های شرکت می باشد و همچنین از تاسیس شرکت بایستی 2 سال بگذرد که در مورد تمامی این نکات در این مقاله اشاره کردیم.

سوالات متداول

مسئولیت سهامداران در شرکت سهامی چیست؟

سهام‌داران به عنوان مالکان بخشی از شرکت‌های سهامی می‌توانند به خرید و فروش سهام بپردازند.درصد مالکیت شرکت نیز توسط تعداد سهامی که هر فرد در اختیار دارد تعیین می‌شود. سهام‌داران می‌توانند بدون به خطر انداختن ادامه حیات شرکت، اقدام به خرید و فروش سهام و انتقال سهام بین یکدیگر کنند.

وضعیت حقوقی شرکت سهامی بر اساس قانون چگونه است؟

برخلاف شرکت‌های عادی، شرکت‌های سهامی صرفاً با توافق مشترک بین اعضا و سهام‌داران آن تشکیل می‌شوند. انتقال سهام شرکت‌های سهامی در قانون معتبر است و غیرقانونی تلقی نمی‌گردد مگر در صورت داشتن ویژگی‌های خطرناک که منجر به آسیب حیات شرکت شوند.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.