تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

شرکت سهامی خاص را با رعایت شرایط زیر می توان به شرکت سهامی عام تبدیل کرد:

-       موضوع شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص رسیده باشد. سرمایه آن نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد و چنانچه سرمایه شرکت معادل حداقل مذکور نباشد در این صورت افزایش سرمایه الزامی است.

-       از تاریخ تاسیس و ثبت شرکت دو سال گذشته و دو ترازنامه سال مالی آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.

-       اساسنامه شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت سهامی اصلاح و یا مجددا تنظیم گردد.

شرکت سهامی خاص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران تبدیل شرکت به سهامی عام تصویب نموده است صورت جلسه مجمع مزبور را به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید:

-       اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عممی فوق العاده رسیده است.

-       ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دو سال مالی گذشته که به تایید حساب دار رسمی رسیده باشد.

-       صورت دارایی شرکت که کلیه اموال منقول و غیرمنقول آن قبل از تسلیم به اداره ثبت شرکت ها، وسیله کارشناسی رسمی وزارت دادگستری تقویم شده باشد.

-       اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد.

ضمنا اعلامیه مذکور شامل نکات زیر خواهد بود:

-نام و شماره ثبت شرکت –موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن –مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن –سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن –اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد امتیازات آن –هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت –شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی –مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.

- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که تسلط شرکت تضمین شده است.

ذکر نام روزنامه کثیرالانشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد. اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت مدارک فوق و تطبیق مندرجات آن ها با قانون تجارت ،تبدیل شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی می نماید. در این آگهی باید کلیه مندرجیات اطلاعیه تبدیل شرکت قید شده و اضافه گردد که اساسنامه شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال مالی قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. ضمنا آگهی تبدیل شرکت علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود.

حال اگر شرکت سهامی خاص بخواهد از طریق افزایش سرمایه با صدور سهام جدید اقدام به تبدیل شرکت سهامی عام بنماید باید با رعایت مقررات پذیره نویسی افزایش سرمایه در مورد شرکت سهامی عام، سهام جدید خود را عرضه نماید و چنانچه سهام جدید تماما پذیره نویسی و تادیه نشود تبدیل شرکت عملی نخواهد شد.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید شما با ثبت شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود که دونوع پرطرفتار ثبت شرکت محسوب میشوند میتوانید به موقعیت های خوبی دست پیدا کنید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت شرکت در کرج ، ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.