انحلال و تصفیه موسسات غیرتجاری

انحلال و تصفیه موسسات غیرتجاری

موسسات غیرتجاری موسسه‌هایی هستند که برای اهداف غیرتجاری مانند امور علمی، ادبی، خیریه و مشابه آنها تشکیل می‌شوند. این موسسات از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و می‌توانند عناوینی همچون انجمن، بنگاه، کانون و موارد مشابه را بپذیرند. شرکا حداقل در این موسسات باید دو نفر باشند و سرمایه آن‌ها به هر مقدار مجاز است. ثبت این موسسات باید به صورت رسمی در اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و شهرستان‌ها صورت بگیرد و باید تمامی اقدامات تاسیس موسسات غیرتجاری به همراه رعایت مواد آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری انجام شود.

در این مقاله، به فرآیند ثبت انحلال موسسه پرداخته خواهد شد. در صورت نیاز به مشاوره، می‌توانید سوالات خود را با همکاران ما در موسسه حقوقی تکسفیر مطرح کنید.

انواع انحلال موسسات

فرآیند انحلال موسسات می‌تواند به دو صورت انجام شود: انحلال اختیاری و انحلال به موجب حکم دادگاه.

انحلال اختیاری

در این حالت، تصمیم به انحلال توسط مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه گرفته می‌شود و کلیه امور انحلال براساس قواعد و مقرراتی که در اساسنامه موسسه تعیین شده است، توسط مدیر یا مدیران اجرایی انجام می‌شود. معمولاً یک فرد به عنوان مسئول تصفیه امور مشخص می‌شود و وظایف مربوط به انحلال را بر عهده دارد. در صورت عدم تعیین مسئول از قبل، مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند فردی را برای این منظور انتخاب کرده و وظایف مربوطه را به وی واگذار کند.

انحلال به موجب حکم دادگاه

در این حالت، مسئولیت پیگیری امور انحلال به عهده شخص مشخص شده در اساسنامه است و در صورت عدم تعیین شخص مسئول، دادگاه شخصی را برای انجام این امور تعیین می‌کند و طبق قوانین مربوطه اقدام می‌شود.

 

انحلال موسسات غیرتجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عممی فوق العاده طبق مقررات اساسنامه و با استفاده از ماده (114 ق.ت) و با به موجب حکم دادگاه باشد.

چنانچه انحلال به موجب مقررات اساسنامه و اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن نیز طبق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن انجام می گیرد و در صورتی که متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن معین نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال موسسه ، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.

اگر انحلال به موجب حکم دادگاه باشد، امر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی تصفیه مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حکم انحلال، یک نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانون تجارت، امر تصفیه صورت خواهد گرفت. (مستنبط از مواد 10 و 11 آئین نامه)

مدارک لازم برای ثبت انحلال موسسه

 مدارک لازم برای ثبت انحلال موسسه

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال موسسه شامل:

1- فتوکپی شناسنامه تمامی شرکاء
2- آخرین شماره روزنامه رسمی
3- در صورتی که مدیر تصفیه از شرکاء نباشد، فتوکپی شناسنامه او نیز لازم است.

فرآیند ثبت انحلال موسسات

برای فرآیند ثبت انحلال موسسه، ابتدا با تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم دو نسخه از صورت جلسه، که توسط تمامی شرکاء امضا شده باشد، به همراه مدارک مذکور (فتوکپی شناسنامه تمامی شرکاء، آخرین شماره روزنامه رسمی، و در صورت لزوم فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که مدیر تصفیه از شرکاء نباشد)، موسسه به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کند. سپس این مدارک در دفاتر آن اداره ثبت تحویل می‌شود و توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می‌گردد، و در نتیجه، موسسه به طور رسمی منحل می‌شود.

نمونه صورتجلسه ثبت انحلال موسسه

نمونه صورت جلسه انحلال موسسه به شرح زیر است:

صورت جلسه مجمع فوق‌العاده موسسه "نام موسسه" ثبت شده به شماره "شماره ثبت" با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل یافت. در این جلسه، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

1- به سمت مدیر تصفیه موسسه "نام مدیر تصفیه" تعیین شد.
2- آدرس مدیر تصفیه به نشانی "آدرس مدیر تصفیه" در خیابان "نام خیابان" تعیین شد.
3- مدیر تصفیه اقرار کرد که به دریافت دفاتر، دارایی‌ها و اموال موسسه می‌پردازد.
4- شرکاء وکالت می‌دهند تا آقای "نام مدیر تصفیه" به عنوان مدیر تصفیه، شخصاً در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری حاضر شده و زیر ثبت را امضاء کند.

این اسناد به‌صورت رسمی تهیه و امضاء شده است.

 

جمع‌بندی

 موسسات غیرتجاری برای اهداف غیرتجاری مانند امور علمی، ادبی، و خیریه تشکیل می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. انحلال موسسات می‌تواند به دو صورت اختیاری یا به موجب حکم دادگاه صورت بگیرد. در هر حالتی، فرآیند تصفیه بر عهده مسئولین معین شده توسط مجمع یا دادگاه است. برای ثبت انحلال موسسه، مدارک مورد نیاز شامل فتوکپی شناسنامه‌های شرکاء و آخرین شماره روزنامه رسمی است. سپس با تشکیل جلسه مجمع فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه، موسسه به اداره ثبت مراجعه کرده و مدارک را تحویل داده و امضاء می‌کند، و در نتیجه، موسسه به طور رسمی منحل می‌شود.

سوالات متداول

 1. آیا موسسات غیرتجاری برای چه اهدافی تشکیل می‌شوند؟

  • موسسات غیرتجاری برای اهداف غیرتجاری مانند امور علمی، ادبی، و خیریه تشکیل می‌شوند.
 2. فرآیند انحلال موسسات به چه دو صورتی ممکن است صورت بگیرد؟

  • انحلال موسسات می‌تواند به دو صورت اختیاری یا به موجب حکم دادگاه صورت بگیرد.
 3. چه مدارکی برای ثبت انحلال موسسه لازم است؟

  • مدارک مورد نیاز شامل فتوکپی شناسنامه‌های شرکاء و آخرین شماره روزنامه رسمی است.
 4. چگونه می‌توان انحلال موسسه را رسمی کرد؟

  • با تشکیل جلسه مجمع فوق‌العاده و تنظیم صورت جلسه، موسسه به اداره ثبت مراجعه کرده و مدارک را تحویل داده و امضاء می‌کند، و در نتیجه، موسسه به طور رسمی منحل می‌شود.

 

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.