انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه در شرکتها بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیردو پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جابه جا شده در اداره دارایی امکان پذیر است.

نقل و انتقال سهام با حضور شرکا و رضایت آنها امکان پذیر است.نکته مهمی که وجود دارد این است که تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی جهت انجام صورتجلسه نقل و انتقال سهام الزامی می باشد.

در شرکتهای سهامی خاص با توجه به نوع سهام که بی نام باشد و یا بانام مراحل انجام نقل و انتقال سهام متفاوت است

اگر نخواهیم جهت انجام نقل و انتقال سهام به دارایی مراجعه کنیم با تبدیل سهام بانام به سهام بی نام می توانیم مراحل نقل و انتقال سهام را راحت انجام دهیم. در واقع انتقال سهام بی نام با پرداخت مبلغ اسمی سهام امکان پذیر می باشد و شخص مالک اوراق به عنوان سهامدار شرکت شناخته می شود.

به دلیل اینکه در شرکتهای سهامی، سرمایهی شرکت وثیقهی طلبِ طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است یعنی شریک میتواند در مواقع لزوم، با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.

در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نميتواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.

نقل و انتقال سهام مستلزم تنظیم سند رسمی نیست اما در مقررات قانونی تشریفاتی برای انتقال سهام بانام قرار داده شده است.اگراین تشریفات در هنگام انتقال سهام رعایت نگردد؛ چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نیست.

انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبتِ سهام شركت به ثبت برسد و انتقالدهنده يا وكيل يا نمايندهی قانوني او بايد این انتقال را در دفتر مزبور امضا كند.

در موردي كه تمام مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقالگيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به امضاي انتقالگيرنده يا وكيل يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.

بنابراین انتقالگیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقالدهنده مسئولیتی ندارد.

سهام بينام به صورت سند در وجه حامل تنظيم می‎‎شود و مالک سهام شخصی است که آن را در اختیار دارد.

نقل و انتقال سهام بینام با قبض و اقباض انجام میشود و نیاز به انجام تشریفات بهخصوصی ندارد.

اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید

و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

موسسه ی حقوقی تکسفیر تمامی تغییرات شرکت شما را به ثبت میرساند و شما را برای رسیدن به هدفتان یاری میکند

شما کافیست برای ثبت تغیرات شرکت خود با موسسه ی حقوقی تکسفیر در تماس باشید و مراحل ثبت تغییرات شرکت را به ما بسپارید برای انتقال سهام شرکت میتوانید با ما تماس بگیرید و کلیه ی مراحل انتقال سهام شرکت خود را به ما بسپارید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.