یکی از اصلی ترین ارکان یک شرکت، رکن اجرایی و اداره کننده آن می باشد. شناخت بهتر از عملکرد و نحوه انتخاب اعضا برای این پست برای پیش برد اهداف شرکت بسیار مفید خواهد بود. در شرکت های تجاری رکن اجرایی هیئت مدیره می باشد. در این مقاله به نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره پرداخته شده است.

انتخاب هیئت مدیره شرکت

نحوه انتخاب اعضا هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده 104 قانون تجارت که به انتخاب اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود پرداخته است، این دسته از شرکت ها را یک یا چند مدیر که میتوانند موظف و یا غیر موظف باشند و می توانند از بین شرکا و یا از افراد دیگر انتخاب شوند اداره می کنند. مدت وظیفه آنان می تواند محدود و یا نا محدود باشد. لازم به ذکر است که مدیران شرکت اختیار کامل برای اداره و نمایندگی شرکت را دارند، به شرط اینکه در اساسنامه شرکت به غیر از این ذکر نشده باشد( ماده 105). در شرایطی که شرکا و مدیران به استناد قراردادی کتبی اختیارات مدیران را محدود کنند ولی این قرارداد را ضمن رعایت تشریفات قانونی به استحضار عموم نرسانند، قرارداد مذکور قابل استناد نمی باشد.

در ماده 106 قانون تجارت بیان شده است که تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود به اکثریت حداقل نیمی از سرمایه قابل اتخاذ می باشد. در صورتی که مرتبه اول این امر حاصل نشد می بایست کلیه شرکا مجددا دعوت شده و تصمیمات با اکثریت تعداد شرکا گرفته می شود، حتی اگر اکثریت دارای نیمی از سرمایه نباشند. در ضمن دراساسنامه شرکت می تواند مفاد برخلاف این مقررات باشد.

انتخاب اعضای هیئت مدیره نیز جزو تصمیماتی می باشد که در مجامع عمومی به شکل عادی و یا فوق العاده گرفته می شود، بنابراین اکثریت نیمی از سرمایه و در طی جلسات بعد در شرایط به نتیجه نرسیدن جلسه اول، با استفاده از اکثریت عددی مبادرت به انتخاب مدیران می شود.

نحوه انتخاب اعضا هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

در بند 3 ماده 74 لایحه اصلاحی آمده است که در شرکت های سهامی خاص اولین مدیران و بازرسان شرکت توسط مجمع موسسین انتخاب می شوند. این مجمع با حضور یافتن تعدادی از پذیره نویسانی که دست کم نیمی از سرمایه شرکت را تعهد کرده اند تشکیل می شود.

پس از اتمام دوران ماموریت نخستین مدیران انتخاب شده، اعضای هیئت مدیره برای دوره های بعدی در مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده برگزیده می شوند.

در تصمیماتی که در مجامع عمومی عادی گرفته می شود، تصمیمات با اکثریت نیم به اضافه یک رای حاضر در جلسه رسمی دارای اعتبار می باشد. ولی در ماده 88 قانون تجارت اشاره شده که در خصوص انتخاب مدیران و بازرسان اکثریت نسبی الزامی می باشد.

اما در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، برخلاف شرکت با مسئولیت محدود، اگر مفادی که در اساسنامه آمده خلاف قوانین مذکور باشد لازم الاجرا نیست و اساسنامه نمی تواند نحوه تصمیم گیری را تغییر دهد. دلیل این نحوه انتخاب نیز بالابردن قدرت رای برای سهامداران خرد در انتخاب مدیران شرکت سهامی می باشد.

جهت مشاوره و راهنمایی جهت پیش برد اهداف شرکت خود می توانید با موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر تماس بگیرید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.