اصیل و وکیل به چه معناست؟

دسامبر 21

اصیل و وکیل به چه معناست؟

اصیل و وکیل به چه معناست؟

آشنایی با اصطلاحات ثبتی به شما کمک می کند که درک بهتری از انجام امور داشته باشید و مفهوم هر عمل حقوقی که انجام می دهید را متوجه شوید.

اصیل و وکیل به چه معناست؟

مطمئنا اگر در جهت ثبت شرکت گام برداشته باشید یا تاکنون در امور حقوقی فعالیت کرده باشید اصطلاح اصیل و وکیل را شنیده اید.

اصیل:

اگر خودتان به عنوان شخص حقیقی، فعالیتهای حقوقی همچون ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ جواز تاسیس و ... را انجام دهید، شما اصیل نامیده می شوید.

وکیل:

اما اگر انجام فعالیت های حقوقی اعم از ثبت شرکت، اخذ جواز کسب، اخذ کارت بازرگانی، اخذ پروانه بهره برداری و ... را شخص دیگری برای شما انجام دهید، آن شخص وکیل نامیده می شود.

به دو قسم از افراد وکیل گفته می شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

  1. اشخاصی که دارای مدرک دانشگاهی در رشته ی حقوق می باشند، در آزمون کانون وکلا شرکت کرده و دارای پروانه ی وکالت می باشند.
  2. یکی از اعضای شرکت که به نمایندگی از سایر اعضا و با معرفی نامه ای که از سمت شرکت به وی واگذار می شود مراحل ثبت شرکت همچون تحویل مدارک، ارسال مدارک و سایر موارد را انجام می دهد.

بطور کلی وکیل شخصی است که طبق قراردادی که با شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) می بندد، عهده دار کارهای وی می شود، وکیل باید طبق حدودی که در قرارداد برای وکالت ذکر شده عمل نماید و فعالیتهایی که وکیل در حوزه وکالتش انجام می دهد به نام موکل حساب می شود.

اصیل و وکیل در منابع حقوقی مسئولیت مدنی:

اگر خسارت یا زیانی بر جان و جسم شخص ثالث از سوی وکیل وارد شود باید به مبحث دیات در قانون مجازات اسلامی مراجعه گردد.

قانونگذار در چنین مواقعی میزان خسارت را از قبل در قانون پیش بینی کرده و به میزان خسارت واقعی وارد شده به مصدوم توجه خاصی ندارد.

در این گونه مواقع تفاوت قائل شدن مابین وکیل و فرد استخدام شده و پیمانکار مشکل می باشد، در برخی موارد مقصر برای اینکه خود را بی گناه نشان دهد از معرفی خود به عنوان وکیل یا مستخدم استفاده می کند.

مواقعی پیش می آید که به دلیل عدم وجود قرارداد حتی تشخیص بین کارفرما، وکیل و مستخدم برای دادگاه مشکل می شود، بدین منظور کشورهای صنعتی حجم وسیعی از احکام صادره را به این موضوع اختصاص داده اند.

بازدید 471 بار