همان طور که در مقالات قبلی ذکر شد سهام جمع سهم است و بخشی از سرمایه یک شرکت سهامی می باشد که تعهدات و منافع و میزان مشارکت صاحبان سهام را در یک شرکت مشخص می کند . حال آنکه سهام ها به سه دسته تقسیم می شوند از قبیل : سهام بی نام ...
سهام بخشی از سرمایه یک شرکت سهامی می باشد که بر طبق آن میزان منافع صاحبان و میزان مشارکت و تعهدات آنها در شرکت سهامی موجود , مشخص می گردد . هر سهم سندی با قابلیت معامله می باشد و برای صاحب آن سهام حکم نمایندگی برای تعداد سها...
تفاوت شرکت سهامی عام و خاص شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران در شرکت های سهامی خاص حداقل 3 نفر است. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص بصورت غیر نقدی نیز مجاز است ...
اختیارت قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی این اختیارات عبارتند از: -دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مز...
شرکت سهامی عام ویکی پدیا شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایهٔ آن از طریق فروش سهام به غیرمؤسسان (مردم) تأمین شود سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود. سازمان‌های بو...
قوانین حاکم بر شرکت های سهامی و دولتی به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکاء، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در ...
حسابداری شرکت های سهامی عام در شرکت های سهامی براي هر يك از شركا يك «حساب سرمايه در دفاتر افتتاح مي شود. اما از آنجايي كه در شركتهاي سهامي، ممكن است سهامداران بالغ بر صدها و شايد هزاران نفر باشند لذا افتتاح حساب سرمايه...
تاسيس شركت سهامي عام براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در ابتدای امر باید حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسن...