شرکتهای سهامی در حقوق ایران

در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با شرکتهای سهامی در حقوق ایران و تاریخچه قوانین در رابطه با این حقوق و ویژگی های آن و همین طور در رابطه با خصوصیت های قانون گذاری در شرکت های سهامی صحبت کنیم . چنانچه قصد دارید با شرکت های سهامی در حقوق ایران آشنا شوید ، با ما همراه باشید .

شرکتهای سهامی در حقوق ایران :

تاریخچه قوانین موجود در رابطه با شرکت های سهامی در ایران :

در قانون تجارت مصوبه سال 1311 از ماده 21 تا 93 به شرکت های سهامی اختصاص یافته است . بر اساس این قانون شرکت های سهامی می توانند آزادانه و بدون کسب مجوز از سوی دولت تاسیس شوند . همچنین در بند 21 این ماده ذکر شده است که شرکت های سهامی برای اهداف تجاری تاسیس می گردند .

همچنین از آنجایی که بر طبق این قانون برای تاسیس شرکت های سهامی میزان سرمایه نقدی مورد پیش بینی قرار نگرفته است ، باعث شد تا مردم به جای تاسیس شرکت های با مسئولیت محدود به تاسیس شرکت های سهامی روی بیاورند .

بر اساس قانون تجارت مصوبه سال 1311 ، شرکت های سهامی دارای سازمان متحدالشکلی بود که این امر در ایران باعث شد که شرکت های سهامی در معرض سوءاستفاده قرار بگیرند ، که برای حل این مشکل کمیسیون هایی تشکیل شد تا قانون جدیدی را به تصویب برسانند .

در نتیجه این امر حقوق شرکت های سهامی در ایران به صورت فعلی ایجاد شد .

خصوصیت های مربوط به قانون گذاری شرکت های سهامی :

از آنجایی که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به شرکت های سهامی و نقش آن در اقتصاد کشور بسیار اهمیت داده است ، در قانون تصویب شده در سال 1347 سیصد ماده قرار داده است که این سیصد ماده برابر است با نیمی از مواد موجود در قانون تجارت تصویب شده در سال 1311 .

مقررات مربوط به شرکت های سهامی در این لایحه قانونی به دوازده بخش تقسیم شده اند که از قبیل زیر می باشند :

1-   تعریف شرکت های سهامی و تشکیل آنها

2-   سهام

3-   تبدیل سهام مربوطه

4-   اوراق قرضه موجود

5-   مجامع عمومی مورد نظر

6-   هیئت مدیره موجود

7-   بازرسین شرکت های سهامی

8-   تغییرات صورت گرفته در سرمایه شرکت سهامی

9-   انحلال شرکت

10-    تصفیه حساب های آن

11-    قوانین جزایی موجود

12-    قوانین مختلف موجود در رابطه با شرکت های سهامی

ویژگی های شرکت های سهامی در حقوق ایران :

در این بخش از مقاله باید بگوییم که قانونگذار در رابطه با شرکت های سهامی دو نوع شرکت را در نظر گرفته است ، از قبیل : شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص

1-   برای شرکت های سهامی عام مراحل تاسیس شرکت به صورت مرحله به مرحله و مطابق با قانون مصوبه سال 1311 می باشد ، اما گستردگی آن را افزایش داده است .

اما تشکیل شرکت های سهامی خاص در این قانون ساده تر می باشد . برای تشکیل شرکت های سهامی عام حداقل سرمایه در نظر گرفته شده توسط قانونگذار یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان می باشد .

2-   اداره شرکت مورد نظر بین هیئت مدیره و ریاست شرکت به صورت مشترک انجام می شود و وظایف آنها نیز توسط قانونگذار تعیین شده است .

3-   بر اساس این قانون حقوق سهامداران شرکت مورد تایید واقع شده است و همچنین بر آن نیز افزوده شده است .

4-   همچنین حقوق افرادی که طرف معامله با شرکت مورد نظر هستند نیز مورد توجه قرار گرفته است .

5-   بر اساس ماده های 144 تا 154 این قانون ، نظارت بر حساب ها و نحوه مدیریت شرکت نیز بیشتر از قبل اهمیت پیدا کرده است .

6-   در نهایت نیز بر اساس ماده های 243 تا 269 ، قانونگذار مربوطه برای حفظ حقوق افرادی که قصد دارند برای تولیدات توسط تاسیس شرکت سهامی سرمایه گذاری کنند ، مقررات جزایی را هم نیز قرار داده است .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.