شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی

سپتامبر 16

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی

برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی شرایط خاصی مورد نیاز است که این شرایط لازم را برای شما عزیزان شرح می دهیم . همچنین شخصی که می خواهد در هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص و عام عضو گردد ، نباید مشمول برخی از محرومیت ها و ممنوعیت هایی باشد که قانون لحاظ کرده است .

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی :

1-   اهلیت داشتن :

بر اساس لایحه تصویب شده در سال 1347 ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای احراز سمت مدیریت ، هیچگونه شرط سنی قرار نداده است . در نتیجه این امر مدیر منتخب می توان هر سنی داشته باشد ، اما در صورتی که دارای اهلیت باشد .

2-   سهامدار بودن شخص :

اشخاصی که برای عضویت در شرکت های سهامی انتخاب می شوند باید از سهامداران شرکت باشند و سهام آنها باید تابع یک رژیم حقوقی خاص باشد . اما لازم به ذکر است که برای اشخاص حقوقی مدیر ، نیازی نیست که نماینده های آنها هم دارای سهمی در شرکت باشند ، بلکه تنها کافی است که خود آن اشخاص سهامدار شرکت و واجد شرایط باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضو گردند .

3-   محرومیت از مدیریت شرکت های سهامی :

بر اساس ماده 111 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، برای اینکه سلامت اداری یک شرکت سهامی حفظ گردد ، قانونگذار مربوطه برخی از اشخاص را از عضویت در شرکت های سهامی محروم کرده است .

در نتیجه بر اساس این ماده قانونی افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و یا محجورین و تمامی افرادی که بر اساس حکم دادگاه مرتکب اعمالی از قبیل : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و یا تصرف اموال عمومی به صورت غیر قانونی و تمامی اعمالی که در زمینه کلاهبرداری و خیانت در امانت است ، شده باشند امکان انتخاب شدن برای مدیریت شرکت های سهامی را ندارند .

در نتیجه اگر شخصی بر خلاف رعایت این قوانین به مدیریت انتخاب شده باشد ، با درخواست اشخاص ذینفع حکم عزل او صادر می گردد .

4-   ممنوعیت های قانونی موجود برای مدیریت شرکت های سهامی :

قانونگذار در قوانین سال های 1311 و 1347 تعیین نکرده است که افراد با چه سمت ها و مشاغلی نمی توانند به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند ، اما در قوانین خاصی به این نکته اشاره کرده است که این قوانین در قسمت زیر توضیح داده می شود :

  • بر اساس اصل 141 قانون اساسی عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی به غیر از شرکت های تعاونی و موسسات برای افرادی از قبیل : رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور ، کارکنان دولت و وزیران ممنوع می باشد .
  • همچنین بر اساس اصل 81 قانون اساسی تشکیل شرکت ها و موسسات در زمینه فعالیت هایی از قبیل : امور صنعتی ، تجاری ، کشاورزی ، معادن و خدمات به اتباع خارجی ممنوع می باشد .

در نتیجه از آنجایی که مدیر شرکت باید از سهامداران شرکت مربوطه باشد بر اساس ماده 81 اتباع خارجی نمی توانند در کشور ایران شرکتی را تشکیل دهند و همچنین نمی توانند در هیئت مدیره شرکت های سهامی در ایران ، عضو گردند .

بازدید 15 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید