شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی

برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی شرایط خاصی مورد نیاز است که این شرایط لازم را برای شما عزیزان شرح می دهیم . همچنین شخصی که می خواهد در هیئت مدیره شرکت های سهامی خاص و عام عضو گردد ، نباید مشمول برخی از محرومیت ها و ممنوعیت هایی باشد که قانون لحاظ کرده است .

شرایط عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی :

1-   اهلیت داشتن :

بر اساس لایحه تصویب شده در سال 1347 ، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای احراز سمت مدیریت ، هیچگونه شرط سنی قرار نداده است . در نتیجه این امر مدیر منتخب می توان هر سنی داشته باشد ، اما در صورتی که دارای اهلیت باشد .

2-   سهامدار بودن شخص :

اشخاصی که برای عضویت در شرکت های سهامی انتخاب می شوند باید از سهامداران شرکت باشند و سهام آنها باید تابع یک رژیم حقوقی خاص باشد . اما لازم به ذکر است که برای اشخاص حقوقی مدیر ، نیازی نیست که نماینده های آنها هم دارای سهمی در شرکت باشند ، بلکه تنها کافی است که خود آن اشخاص سهامدار شرکت و واجد شرایط باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضو گردند .

3-   محرومیت از مدیریت شرکت های سهامی :

بر اساس ماده 111 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، برای اینکه سلامت اداری یک شرکت سهامی حفظ گردد ، قانونگذار مربوطه برخی از اشخاص را از عضویت در شرکت های سهامی محروم کرده است .

در نتیجه بر اساس این ماده قانونی افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و یا محجورین و تمامی افرادی که بر اساس حکم دادگاه مرتکب اعمالی از قبیل : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و یا تصرف اموال عمومی به صورت غیر قانونی و تمامی اعمالی که در زمینه کلاهبرداری و خیانت در امانت است ، شده باشند امکان انتخاب شدن برای مدیریت شرکت های سهامی را ندارند .

در نتیجه اگر شخصی بر خلاف رعایت این قوانین به مدیریت انتخاب شده باشد ، با درخواست اشخاص ذینفع حکم عزل او صادر می گردد .

4-   ممنوعیت های قانونی موجود برای مدیریت شرکت های سهامی :

قانونگذار در قوانین سال های 1311 و 1347 تعیین نکرده است که افراد با چه سمت ها و مشاغلی نمی توانند به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند ، اما در قوانین خاصی به این نکته اشاره کرده است که این قوانین در قسمت زیر توضیح داده می شود :

  • بر اساس اصل 141 قانون اساسی عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی به غیر از شرکت های تعاونی و موسسات برای افرادی از قبیل : رئیس جمهور ، معاون رئیس جمهور ، کارکنان دولت و وزیران ممنوع می باشد .
  • همچنین بر اساس اصل 81 قانون اساسی تشکیل شرکت ها و موسسات در زمینه فعالیت هایی از قبیل : امور صنعتی ، تجاری ، کشاورزی ، معادن و خدمات به اتباع خارجی ممنوع می باشد .

در نتیجه از آنجایی که مدیر شرکت باید از سهامداران شرکت مربوطه باشد بر اساس ماده 81 اتباع خارجی نمی توانند در کشور ایران شرکتی را تشکیل دهند و همچنین نمی توانند در هیئت مدیره شرکت های سهامی در ایران ، عضو گردند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.