تاسيس شركت سهامي عام

براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در ابتدای امر باید حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند.

چنانچه بخشی از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسليم دارند.

مدارك لازم جهت كسب اجازه پذيره نويسي شركت در شرف تاسيس سهام عام از مرجع ثبت شركتها :

دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامي عام

دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامي عام

دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسي

گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه تعهد شده توسط موسسين

فتوكپي شناسنامه موسسين

مدارك لازم جهت تاسيس شركت سهام عام :

دو نسخه اظهارنامه

دو نسخه اساسنامه

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

دو نسخه صورتجلسه هيات مديره ( تعداد مديران حداقل پنج نفر ميباشد)

آگهي دعوت مجمع موسسين در روزنامه تعيين شده

فتوكپي شناسنامه مديران ( در مورد اشخاص حقوقي ارائه برگ نمايندگي الزامي است )

گواهي بانكي مبني بر واريز حداقل ٣٥% سرمايه شركت

ارائه مجوز يا موافقت اصولي يا مجوز از مراجع ذيصلاح در صورت نياز

افراد برای اینکه در تأسیس شرکت سهامی عام مشارکت و بخشی از سهام آن را پذیره ‌نویسی کنند، باید اطلاعاتی در مورد شرکت داشته باشند. این اطلاعات در قالب اظهارنامه در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها ارائه میشود.

مرجع ثبت شرکت‌ها نیز پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و تایید قانونی بودن مندرجات آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادر میکند.

نکاتی که برای ثبت و تاسیس شرکت باید رعایت شود :

حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال است.

حداقل بیست درصد سرمایه تعیین شده توسط اعضای شرکت تعهد شود و سی پنج درصد از میزان تعهد شده پرداخت شود.

اظهارنامه و اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای اعضای شرکت رسیده شود.

اخذ و ارائه جواز از مراجع ذیصلاح در صورتی که نیاز باشد.

Established public company

To establish a public company founders initially must be at least 20% of all personally committed at least 35%The commitment fee on the account in the name of the company under formation near the bank depositThe declaration attached to the Articles of Association plans and designs stock prospectus that has to be signed by all founders and take a receipt with the Companies Registration Office.

As part of the commitment of its founders for non-cash or ownership documents it must also pay the same amount of cash banks to open deposit accountsAnd bank certificates attached to the declaration and the documents mentioned above are submitted to the Companies Registration Office.

Requirements for joint stock company under formation underwritings permission from reference Registered:

  1. Two copies of the declaration design public company
    2. Two copies of the Articles of Association plans public
    3. Two copies of the plan prospectus
    4. bank certificate to transfer at least 35% of the subscribed capital by the founders
    5. photocopy of birth certificate founders

Requirements for the establishment of public company:
1. Two copies of the declaration
2. Two copies of the Articles of Association
3. Two copies of the minutes of the General Assembly of founders
4. Two copies of the minutes of the Board of Directors (the number of managers is at least five)
5. Advertising assembly determined in the newspaper founders
6. photocopy of birth certificate managers (in the case of legal persons providing agency Sheet is required)
7. bank certificate to transfer at least 35% of the company's capital
8. Provide a license or authorization from competent authorities to agree principles or as needed

People to participate in the establishment of public joint stock company and part of its stock underwriting, they must have information about the company. This information is in the form of a declaration in Tehran Companies Registration Office and in other cities Companies Registration will be presented to the circle.

Parent company registration after the declaration and its annexes and confirm the legality of their contents, allowed the publication of the issue prospectus.

Things to register and establish a company must be met:

1. The minimum capital of five million rials.
2. At least twenty percent of capital designated to be committed by members and thirty-five percent of the amount committed is paid.
3. The declaration shall be signed by the members and the statute and prospectus to be reached.
4. Obtaining and providing licenses to the competent authorities if need be.

 

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.