مقالات

قرارداد مدیریت باغات و مزارع مکانیزه در کشور

ماده ی اول : طرفین قرارداد

شرکت کارفرما به مدیریت ..... و به شماره ی ثبت .... و نشانی .....

شرکت مجری به مدیریت ..... و به شماره ی ثبت .... و نشانی .....

ماده ی دوم : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل اعمالی مدیریتی بشکل اصولی و کامل بر ....بر اساس موارد درج شده در ماده ی 4 از این قرارداد می باشد که جهت فراهم نمودن بستر مناسسب برای تولید از راه افزایش بازدهی و همچنین افزایش کیفیت محصولات و ارتقا دادن بهره وری بصورت مطلوب از منابع و در آخر توسعه ی بخش کشاورزی توسط دانش مهندسین باغات و مزارع مکانیزه از راه حضور داشتن بشکل مستمر در مزارع و باغات.

ماده ی سوم : مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ .... تا ..... اعتبار دارد (1 سال زارعی بطور کامل ) و پس از اتمام اتقضای آن به شکل خود به خود اعتبارش را از دست خواهد داد و هیچ نوعی حقی را برای طرفین قرارداد ایجاد نخواهد کرد..

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

نمونه قرارداد حق الوکاله بین موسسه و وکیل

ماده 1. طرفین قرارداد

این قرارداد میان آقای........ فرزند........به شماره شناسنامه.......صادره از.........متولد...........به آدرس........تلفن.........به عنوان وکیل از یک طرف و موسسه.........به مدیرعاملی آقای..........به عنوان موکل از طرف دیگر این قرارداد را منعقد و ملزم به اجرای مفاد آن می باشند.

امور مالیاتی شرکت ها

شخصیت های حقوقی موظف هستند بعد از به پایان رسیدن مراحل ثبت شرکت خود به اداره مالیات منطقه فعالیت خود مراجعه کرده و نسبت به انجام امور مالیاتی اقدام نمایند. از جمله اساسی ترین امور در این حوزه پرداخت نمودن دو در هزار سرمایه اولیه شرکت است. به طور کلی تمامی شرکت ها و موسسات غیر تجاری که به ثبت می رسند، دارای شماره ثبت وشناسه شده و جزو مشمولان قانون مالیات بر درآمد خواهند شد.

مراحل ثبت تصویب ترازنامه ی شرکت ها

ترازنامه ی شرکت های تجاری یکی از مهمترین امور در مباحث منفعت شرکاء و مباحث اقتصادی و چگونگی سود و زیان در شرکت می باشد.تصویب ترازنامه این معنی را می دهد که عملکرد مالی مدیران در سال تایید شده است.

تصویب ترازنامه یکی از مواردی است که باید جهت ثبت طبق ماده ی 106 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.واژه ی ترازنامه در حقوق تحلیلی ثبت شرکتها به معنیتعیین نمودن کیفیت تفریغ حساب و بیلان مالی که در ماده ی 200 از قانون تجارت آورده شده می باشد.با وجود این تشابه میتوانیم وجود داشتن تصویب ترازنامه را در همه ی انواع شرکت های تجاری در نظر بگیریم.

مجمع عمومی عادی وظیفه ی تایید صلاحیت تصویب ترازنامه را بر عهده دارد.مجمع عمومی عادی باید در موقعیت پیش بینی شده توسط اساسنامه هر یک سال یکبار جهت رسیدگی نمودن به ترازنامه و حساب سود و زیان در سال مالی پیشین شرکت و همچنین مطالبات و صورت دارایی و صورت حساب های دوره ی عملکرد سالیانه ی شرکت و دیون شرکت رسیدگی شود سپس گزارش بازرس یا بازرسان و مدیران و دیگر امور و فعالیت های مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود.بدون قرائت گزارشی که بازرسان یا بازرس شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم جهت نسبت سود و زیان سال مالی شرکت و ترازنامه اعتبار نخواهد داشت.

ترازنامه ی شرکت ها

اگر در موعد تعیین شده در اساسنامه یا حداکثر تا ظرف 4 ماه پس از اتمام سال مالی مجمع عمومی عادی تشکیل نشود و یا اینکه هیئت مدیره نتواند در موعد مقرر شده مجمع را تشکیل دهد آیا این امکان وجود دارد که مجمع عمومی عادی بشکل فوق العاده نسبت به تصویب نمودن ترازنامه اقدام نماید؟به نظر می آید که با رعایت نمودن دیگر تشریفات و از جمله گزارش بازرس و هیئت مدیره تصویب ترازنامه بشکل فوق العاده در مجمع عمومی عادی امکان پذیر می باشد.

تصویب ترازنامه ی سود و زیان شرکتهر دوره ی مالی در شرکت جهت مفاصای حساب مدیران در همان دوره ی مالی می باشد و پس از تصویب نمودن ترازنامه و حساب کردن سود و زیان دوره ی مالی که در طی آن انقضای مدت زمان مدیریت مدیران به پایان رسیده یا از آنها سلب شده سهامی که به عنوان وثیقه بود برای این مدیران بطور خود به خود از قید وثیقه آزاد می گردد.

نقل وانتقال سهم الشرکه

در شرکت های با مسئولیت محدود به سرمایه ای که هر شریک تامین می کند سهم الشرکه گفته می شود. جهت نقل و انتقال سهم الشرکه در قانون تجارت دو شرط تعیین شده است. نخستین شرط در ماده 102 قانون تجارت بدین شرح می باشد: سهم الشرکه نباید به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال شامل بی نام یا بانام در بیاید. در ضمن سهم الشرکه تنها در صورت رضایت اکثریتی از شرکا که حداقل سه ربع از سرمایه شرکت متعلق به آنان باشد، قابل انتقال است.

به عنوان دومین شرط نیز در ماده 103 قانون تجارت آمده است که انتقال سهم الشرکه تنها به موجب سند رسمی انتقال خواهد یافت.

این قرارداد بین شرکت ....به نمایندگی آقای....مدیرعامل و....عضو هیئت مدیره به آدرس .....شماره ی تلفن ....که از یک طرف در این قرار داد مجری نامیده خواهد شد و شرکت ....به نمایندگی آقای....مدیرعامل .... به شماره ی ثبت به آدرس .....شماره ی تلفن ....که از طرف دیگر در این قرارداد کارفرما می باشد طبق شرایط ذیل منعقد می شود.

ماده ی اول : موضوع قرارداد

  1. ارائه دادن خدمات مشاوره و کارشناسی بر طبق دستورالعمل ضوابط و شرایط خدماات پس از فروش که در صنعت خودرو از سمت وزارت صنایع و معادن در جهت نظارت بر امور و فعالیت ها ی خدماتی پس از فروش شرکت .... و نمایندگی های مجاز آن که در راستای بهبود کیفیت ارائه ی خدمات و جلب رضایت مشتری فعالیت میکنند تصویب و ابلاغ شده است.
  2. جمع آوری نمودن و سپس تحلیل کردن پرسشنامه های ارزیابی رضایت مشتریان و سپس تهیه کردن گزارش از آن طبق دستوالعمل های تصویب شده برای اندازه گیری رضایت مشتریان در 3 حوزه ی کیفیت محصول – خدمات فروش – خدمات پس از فروش
  3. بررسی نمودن شکایات مشتریان تمامیه خودرو های تولید شده توسط شرکت .... بر طبق مصوبه ی وزارت صنایع و معادن
  4. انجام دادن هر نوع خدمات کارشناسی دیگر که از سمت کارفرما محول به مجری شود.

ثبت شرکت ارزان و رایگان

یک شرکت تجاری از اجتماع دو یا چند نفر که برای رسیدن به اهداف اقتصادی مجموعه ای را ایجاد می نمایند تشکیل می شود.ثبت کردن شرکت در اداره ثبت شرکت ها باعث می شود که فعالیت های شرکت بصورت قانونی انجام شود.بعد از ثبت شرکت یک شماره ای تحت عنوان شماره ثبت و شناسه ملی به شرکت داده می شود.شماره ثبت در واقع شناسنامه شرکت می باشد و وسیله ای برای شناخت شرکت و سنجش اعتبار آن می باشد.

اداره ثبت شرکت ها در قبال ثبت شرکت شما هزینه ای دریافت می نماید که شامل حق الثبت ، حق الدرج آگهی تاسیس ، حق ابطال تمبر و فیش های واریزی می باشد.علاوه بر این هزینه پستی و هزینه پاکت را نیز باید به این هزینه اضافه نمایید.اگر ثبت شرکت خود را به موسسه ثبتی بسپارید باید حق الوکاله نیز پرداخت نمایید.اما اگر مراحل اداری را به موسسه ثبتی مثل موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیربسپارید و امضا کننده و دریافت کننده مدارک خود شما باشید و نه وکیل شرکت در این صورت ثبت شرکت شما با کمترین هزینه انجام خواهد شد.

تجزیه سهام و ایجاد پاره سهم

در چه مواردی پاره سهم ایجاد می شود؟

در خصوص نحوه اختصاص دادن پاره سهم و امور تجزیه سهام ابهاماتی وجود دارد. بعضا در اساسنامه های نمونه ثبت شرکت ایجاد پاره سهم ممنوع اعلام شده است و در بعضی دیگر نیز در اساسنامه قید شده که در صورت ایجاد شدن پاره سهم، یک نفر به نمایندگی از تمامی صاحبان پاره سهم برای حضور یافتن در جلسات مجامع عمومی معرفی می شود.

از جمله مسائل و مشکلاتی که دارندگان پاره سهم با آن مواجه هستند این است که، نحوه رای گیری و میزان مشارکت مالک پاره سهم به درستی مشخص نشده است. به فرض مثال اگر یک سهم به چندین پاره تجزیه شده باشد و در هنگام رای گیری نظر همگی همسو نباشد، محاسبه آرا کار مشکلی به نظر می رسد.

موضوع فعالیت شرکت

موضوع شرکت هدف و نوع فعالیت شرکت را تعیین می نماید و بر امور تجاری و غیر تجاری نظارت دارد.

موضوع شرکت باید در اساسنامه به طور صریح قید شود.تعیین موضوع شرکت باعث ایجاد شفافیت و تفسیر وظایف ، اختیارات و تکالیف مسئولان شرکت می شود.بنابراین هیئت مدیره و مدیران اجرایی شرکت اجازه ندارند سرمایه شرکت را در فعالیت هایی غیر ازموضوع شرکت مصرف نمایند.

سهام چیست؟

بر اساس ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم مقداری از سرمایه شرکت می باشد (سهامی خاص و سهامی عام ) که نمایانگر مقدار مشارکت و همچنین تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت است. ورقه سهم نیز سندی است قابل معامله که نشان دهنده تعداد سهامی است که صاحب ورقه دارا می باشد.

لازم به ذکر است که کلمه سهام تنها مختص به شرکت های سهامی خاص و سهامی عام می باشد و در دیگر شرکت های با مسئولیت محدود، تعاونی و تضامنی می بایست از کلمه "سهم الشرکه" استفاده گردد.