مقالات

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند اداره می شود مدیر مذبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120 ق.ت) قانونگذار در مورد عزل مدیری که انتخاب او با قید در شرکت نامه صورت گرفته باشد اشاره ای ننموده است ولی در حقوق فرانسه ماده 18 قانون تجارت 24 ژوئیه 1966 عزل چنین مدیری را موکول به اتفاق آراء شرکاء نموده است. و این عزل انحلال شرکت را به دنبال خواهد داشت مگر اینکه بقای شرکت در در اساسنامه پیش بینی یا به اتفاق آراء نسبت به آن اخذ تصمیم گردد. مدیر معزول می توانند با استرداد سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردد.

قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود از نظر حفظ حقوق سایر شرکاء و اشخاص ثالث حائز اهمیت می باشد.

اول- قلمرو اختیارات مدیران

ماده (105 ق.ت) ایران در بیان قلمرو اختیارات مدیران مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

نحوه اخذ رای در مجامع عمومی عادی و فوق العاده

اخذ رای در مجامع معمولا با ورقه انجام می شود ولی چون قانون تجارت ایران در این مورد ساکت است لذا رای گیری با قیام و قعود و یا بلند کردن انگشت مجاز می باشد مگر آنکه در اساسنامه نحوه اخذ رای پیش بینی شود، در چنین صورت مقررات اساسنامه لازم الاتباع خواهد بود.

درکلیه مجامع تصمیمات به اکثریت آراء و به ترتیبی که مقرر شده اتخاذ می گردد و مراد قانونگذار از اکثریت مزبور ،اکثریت آرای حاضرین در جلسه می باشد ماده 103 ل.ا.ق.ت ضمنا اگر سهامدار ورقه رای خود را به طور سفید تحویل دهد ورقه مزبور جزو آراء درنظر گرفته نخواهد شد.

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

دعوت نامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده

دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده از طریق انتشار آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به عمل می آید.لازم به یادآوری است که هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام داران تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند .

انتخاب هیات رئیسه در مجامع عمومی عادی و فوق العاده

مجمع عمومی عادی یا فوق العاده توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی اداره می شود، چنانجه ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد، ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود. مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنان جزو دستورجلسه مجمع باشد که در چنین حالتی ریاست مجمع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

دو ناظر مندرج در فوق از بین سهامداران انتخاب می شود لکن منشی جلسه ممکن است سهامدار نباشد(ماده 101 ل.ا.ق.قت) تصمیمات و مذاکرات مجامع عمومی در صورت جلسه ای تنظیم می گردد که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود. هرگاه در مجمع عمومی کلیه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم قرار نگیرد، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تجدیدجلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نبوده در جلسات بعد، مجمع با همان حدنصاب جلسه اول ،رسمیت خواهد داشت.( مواد 104 و 105 ل.ا.ق.ت)

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

مجمع عمومی عادی

در هر شرکت باید تصمیمات کلی که به وسیله مدیران اتخاذ می شود و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء برسد . دارندگان سهام نیز مایل اند از امور کلی شرکت با اطلاع باشند. مجمع عمومی تنها وسیله ای است که دارندگان سهم می توانند نظریه خود را اعمال نمایند . بنابراین قاعده ، قانون مقرر می دارد: مجمع عمومی شرکت باید سالی یک مرتبه منعقد شود. در این مورد دو تکلیف برای شرکت معین شده :

انواع مجامع عمومی شرکت ها و وظایف هر یک از آنها

ارگان تصمیم گیرنده مجامع سهامداران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود،

انواع مجامع عمومی عبارتند از :

1-     مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس 4 وظیفه اصلی به عهده دارد.

- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم.

- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.

- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

وظایف بازرسان شرکت

نظر به اهمیتی که قانونگذار به صحت و درستی اطلاعات مربوط به حساب های شرکت و اطلاعات داده شده وسیله مدیران و مردم قائل شده کنترل صحت و درستی آن را به اشخاص واجد صلاحیت واگذار کرده است تا اعتماد سهامداران و اشخاص ثالث به شرکت جلب شود.

1_ اظهار نظر بازرسان در صحت و درستی حساب های شرکت

ماده 148 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد: "بازرس یا بازرسان شرکت...مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند...اظهار نظر کنند."

سوالات رایج ثبت شرکت

1-آیا مالیات شرکت مسئولیت محدود با دیگر انواع شرکت ها متفاوت است؟

     خیر تفاوت ندارد مالیات بردرآمد شرکت های متفاوت نسبت به کارکرد آن ها در یک سال مالی محاسبه می گردد و به سود خالص آن از مجموع درآمد بعد از هزینه ها و درآمدها که بدهکار بستانکار   می شود محاسبه می گردد و مالیات به نوع شرکت ربطی ندارد و مالیات به سرمایه شرکت ربطی ندارد و به سد خالص سالیانه شرکت ارتباط پیدا می کند.

2-چه مدت زمان برای ثبت شرکت مسئولیت محدود لازم است؟

    از زمان مراجعه موکل به دفاتر حقوقی و ارائه مشاوره و بعد از تاییدنهایی مشورت های انجام شده با کارشناس حقوقی و ثبتی منجربه قراردادفی مابین اعضا شده و بعد از ارائه مدارک از طرف موکل به کارشناس ثبت شرکت ها و سپس بعداز ثبت نام در سامانه تاسیس شرکتها و بعد از تایید نهایی که بعد از آن منتظر باید باشند

برای تائید نام شرکت که پس از آن مدارک و اوراق شرکت به امضاء اعضای هیئت مدیره درآمده و مدارک شناسایی (کپی برابر اصل شده) و گواهی عدم سوءپیشینه های انجام شده تحویل و همراه با اساسنامه شرکتنامه و تقاضانامه و گواهی تاییدنام شرکت به اداره ثبت شرکتها پست می شود.

بعد از آن بسته به حجم کاری در سازمان اداره ثبت دارد که معمولا سه هفته زمان می برد و اگر سهامی خاص باشد باید بعد از تائیدنام به بانک برده شود تا مبلغ 35% از سرمایه شرکت واریز و یک حساب به نام شرکت باز گردد و واریز به حساب شود

و نامه بانکی طی تاریخ و پیوست و مهر و امضاء شعبه بانک و برگه فیش واریزی تحویل موسسه ثبتی گردد و پس از تکمیل پرونده پست شود که یک مقدار زمان آن بیشتر از مسئولیت محدود می باشد البته بستگی به مشتری دارد که مراحل بانکی را زود انجام دهد و به دست کارشناس برساند تا مدارک برای پست سریع تر تکمیل و درنهایت پست به اداره ثبت شرک ها تسریع تر صورت پذیرد.

در شرکت سهامی عام ،در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارای اعلام می نماید وظایف بازرسی شرکت مزبور را اشخاصی می توانند ایفاء کنند که اسامی آنان در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد.

(مستفاد از تبصره ماده144 ل.ا.ق.ت) آئین نامه اجرایی تبصره ماده مزبور شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام را به شرح زیر تعیین می نماید: