انتقال پروانه بهره برداری معدن مجوزی که توسط وزارت صنعت ، معدن وتجارت جهت استخراج مواد معدنی در محدوده های مشخصی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود . عملیات اجرایی معادن امروزه به دو صورت انجام می شود برخی افراد با م...
راهنمای تمدید پروانه بهره برداری معدن عملیات اجرایی معادن امروزه به دو صورت انجام می شود برخی افراد با مطالعه وجو مواد معدنی در یک منطقه را کشف نمود و آنها این حق را دارند که پروانه اکتشاف را دریافت نمایند و گروه دیگر نیز ...
مدارك لازم جهت صدور پروانه هاي بهداشتي : پروانه هاي بهداشتي عبارتند از : ۱-       پروانه مسئول فني ۲-       پروانه بهره برداري ۳-       پروانه ساخت لازم به ذكر است پروانه تاسيس به...
مراحل صدور پروانه بهره برداری از منابع زیرزمینی : 1-  ارائه درخواست و تشکیل پرونده اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و ...
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری        ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال ...
مراحل صدور پروانه بهره برداری کشاورزی پروانه بهره برداری مجوزی است که همه واحدهای صنعتی اقدامات لازم شامل تامین زمین تاسیسات و احداث ساختمان را جهت نصب ماشین الات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید بصورت ازمایش را ا...
معافیت مالیاتی شرکتهای نرم افزاری دارای پروانه بهره برداری دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي تولي...
متقاضيان صدور پروانه بهره برداري ابتدا مي بايست پروانه تاكسيراني خود را دريافت نموده سپس اقدام به خريد يكدستگاه تاكسي نمايندو پس از آن يك برگ از كپي سند به نام شده را به همراه اصل پروانه تاكسيراني جهت انعقاد قرارداد حقوق...
پروانه بهره برداری صنایع غذایی پروانه بهره برداری جوازی است که برای همه فعالیت‎ها‎ی صنعتی صادر میشود. پروانه بهره برداری در صورتی قابل اخذ و صدور است که در کلیه بخش ها اقدامات لازم برای راه اندازی کارها انجام شده باشد...
حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رقم پیش بینی شده به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن ،نسبت به رقم ۱۲۰ میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه ۹۱ رشد پنج برابری را نشان می دهد . ...
پروانه ساخت: پروانه ساخت موسسات مشمول قانون، پس از اخذ پروانه هایی چون تمدید پروانه ساخت، تمدید پروانه ساخت و مسئول فنی صادر می گردد. برای صدور پروانه ساخت موسسه بایستی از نظر فنی و بهداشتی، مورد تایید بوده و پس از مطابقت...
دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع معدنی و فلزی پیشگفتار متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیتهایی که جز وظایف وزارت صنایع و صنایع و معادن میباشند (صنایع کانه آرائی .فرآوری مواد معدنی و صنایع فلزی ) میتوانن...