فرآيند صدور پروانه بهره برداری ارائه درخواست جهت دريافت پروانه بهره برداری توسط متقاضي پر کردن فرم درخواست پروانه بهره برداری معدن و ثبت آن در دبيرخانه ارجاع درخواست توسط رئيس اداره به كارشناس ذيربط و بررسي توسط كارش...
شرایط صدور پروانه بهره برداری ایجاد ، توسعه شهرکهای صنعتی غیر دولتی ارائه مدرک جواز تاسیس توسعه یا ایجاد شهرکهای صنعتی غیر دولتی بنام متقاضی ابلاغ شرح خدمات و ضوابط طراحی شهركهای صنعتی تهیه شده توسط معاونت عمران و مح...
تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری كليه متقاضيان تاسيسات گردشگري موظفند حداقل يک ماه قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه بهره برداري نسبت به تمديد پروانه اقدام نمايند. در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه بهره برداري و عد...
متقاضیانی که مایل به اخذ پروانه تاسیس آزمايشگاههای همکار و مجاز هستند (شامل کلیه آزمایشگاههایکنترل کیفیت مواد اولیه و فرآورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، دارویی، بیولوژیک، تجهیزات و ملزومات پزشکی ) باید طبق...
جهت اخذ پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری باید به سازمان یا اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری استان مراجعه کنیم. ...
شرکتهای تولیدکننده نرم افزار که متقاضی (شخصیت حقوقی یا دارنده شناسه ملی ) دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات یا تولید نرم افزار هستند جهت دریافت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار باید از سازمان صنعت ، معدن و ...
پروانه بهداشتی جهت اطمینان از کیفیت و ایمنی و سلامت محصول مطابق با معیارهای ملی مصوب و ضوابط جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش نظارت بر تولید، کنترل، صدور مجوزهای بهداشتی محصولات غذایی و آشامیدنی، آرایش و بهداشتی تولید د...
پروانه بهداشتی ساخت پروانه هاي بهداشتي شامل پروانه مسئول فنی ، پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت بهداشت می باشد جهت اخذ پروانه ساخت بهداست ، پس از اخذ پروانه های تاسیس شامل پروانه بهره برداری و پروانه مسئول فنی ص...
پروانه بهره برداری تولید صنایع دستی مجوزی است که به متقاضی (حقیقی یا حقوقی) متخصص و دارای تجربه در یک مجموعه کارگاهی با بکارگیری تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در حرفه مورد درخواست اعطاء می شود تا در زمینه تولید م...
مدرک پروانه تحقیق و توسعه مدرکی است از سوی سازمان صنایع و معادن استان ها پس از بررسی کارشناسی و دارا بودن شرایط لازم( از نظر تشکیلات سازمانی، تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی و تخصصی، نیروی انسانی متخصص ) و پس طی دوره آموزشی ت...
با تو جه به اینکه شرایطی آسان برای راه اندازی واحد های صنعتی در منطقه آزاد کیش وجود دارد ، بنابراین گرفتن موافقت ها و مجوزها در زمان کوتاهی پس از توافق اولیه سرمایه گذار با سازمان انجام می گیرد ، مراحل صدور پروانه بهره برد...
گواهي تحقيق و توسعه مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت مهیا بودن شرايط از طرف سازمانهاي صنايع و معادن صادر می شود که پروانه تحقیق و توسعه مدرکی است برای دارندگان گواهی تحقیق و توسعه پس بررسی های کارشناسی صادر می گ...