گواهي تحقيق و توسعه مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت مهیا بودن شرايط از طرف سازمانهاي صنايع و معادن صادر می شود که پروانه تحقیق و توسعه مدرکی است برای دارندگان گواهی تحقیق و توسعه پس بررسی های کارشناسی صادر می گردد .

مراحل لازم جهت صدور پروانه تحقیق و توسعه

-         ارسال درخواست کتبی توسط واحد تولیدی که دارای گواهی تحقیق و توسعه باشد به سازمان صنایع و معادن استان مرتبط،

-         بازدید از بخشهای واحد تولیدی مربوط به تحقیق و توسعه توسط کارشناس سازمان صنایع و معادن استان و تکمیل فرم مربوط به آن

-         مدیران تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی باید دوره های آموزشی تکمیلی ویژه که توسط مسئول مرکز تحقیق و توسعه توسط سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران برگزار می شود را بگذرانند

-         تکمیل و ارسال کلیه مدارک به شرح ذیل پس از تایید رئیس سازمان صنایع و معادن استان به دفتر پژوهش فناوری و آموزش وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه تحقیق و توسع

 • تکمیل فرم و پرسشنامه صدور پروانه تحقيق و توسعه ( R&D )
 • گواهي تحقيق و توسعه معتبر
 • چارت سازماني تاييد شده شركت
 • گواهينامه هاي استانداردهاي اخذ شده توسط شركت
 • روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت
 • فتوكپي شناسنامه ( كاركنان واحد تحقيق و توسعه )
 • فتوكپي كارت ملي ( كاركنان واحد تحقيق و توسعه )
 • فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي ( كاركنان واحد تحقيق و توسعه )
 • گواهينامه دوره آموزشي تكميلي مديريت تحقيق و توسعه ( مسئول واحد تحقيق و توسعه )
 • مدارك و مستندات مربوط به پروژه هاي انجام شده در واحد تحقيق و توسعه

با تشکر مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( ثبت شرکت در کرج  )

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.