پروانه بهره برداری قارچ

در دنیای پویا و رقابتی کشاورزی و فرآورده‌های آن، بهره‌برداران قارچ نیاز به مجوزها و پروانه‌های معتبری دارند تا بتوانند فعالیت‌های خود را به‌طور قانونی و با رعایت استانداردهای مشخص انجام دهند. پروانه بهره برداری قارچ یکی از این مجوزهاست که به بهره‌برداران اعتماد و اطمینان لازم را می‌دهد.

با دریافت این پروانه، بهره‌برداران قارچ نشان می‌دهند که فعالیت‌های خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌دهند و کیفیت محصولات خود را تأیید می‌کنند. این پروانه شامل مواردی همچون محدودیت‌های بهداشتی، استانداردهای تولید و فرآوری، و مقررات محیط زیستی است که به بهره‌برداران کمک می‌کند تا مراحل تولید و عرضه قارچ را با دقت بیشتری انجام دهند.

با دریافت این پروانه، بهره‌برداران قارچ از مزایایی همچون افزایش اعتبار و اعتماد عمومی، دسترسی به بازارهای جدید، و حفظ سهم بازار خود برخوردار می‌شوند. همچنین، این پروانه به مشتریان نیز اطمینان می‌دهد که محصولاتی که خریداری می‌کنند، با استانداردهای موردنیاز تولید شده‌اند و از نظر بهداشتی و کیفیتی ایمن هستند.

در نهایت، پروانه بهره برداری قارچ یک ابزار حیاتی است که به بهره‌برداران این صنعت کمک می‌کند تا با رعایت استانداردهای مشخص، فعالیت‌های خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند و در صنعت قارچ حضور قابل توجهی داشته باشند.

 

شرایط لازم برای اخذ پروانه بهره برداری پرورش قارچ

1.زمین : زمین محلی است برای احداث واحد تولید قارچ دکمه ای و حداقل مساحت مورد نیاز با ابعاد مناسب ، به منظور تولید 200 تن درسال، 6000 متر مربع، با رعایت شمال جغرافیایی می­باشد. و برای تولید با تناژ بیشتر عرصه می­بایستی چهار برابر بناهای مورد نیاز باشد.

2.آب: آب از عوامل مورد نیاز برای تولید قارچ است که حداقل کمیت آن برای یک واحد 200 تنی، بدون تولید کمپوست 25 مترمکعب در شبانه روز ( 3/0 لیتر بر ثانیه) می­باشد.

3.انرژی: انرژی (برق، گاز، نفت­گاز) از منابع ضروری برای تولید قارچ دکمه ای است، که میزان آن حسب نوع طراحی مهندس مشاور در طرح توجیه فنی و اقتصادی مشخص میگردد.

4.اصول و ضوابط فنی :

معیارهای فنی در طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری از جمله ضوابط پیش بینی شده در نظام گلخانه است که اطمینان از اجرای آنها با انتخاب مهندسین مشاور، ناظر، پیمانکار و مسئول فنی واجد شرایط تضمین میگردد.

بیشتر بخوانید: اخذ جواز کسب

بنر پاسخ به سوال

روند صدور پروانه های گلخانه و قارچ

1.اخذ مدارک ، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی حسب ضوابط نظام گلخانه ای توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی حداکثر طی دو ماه.

2.اتخاذ تصمیم در کمیته فنی صدور پروانه های استان.

3.پرداخت هزینه های بررسی وصدور پروانه ها به سازمان نظام مهندسی استان.

تبصره: موافقت اولیه راساً برای آن دسته از متقاضیانی که فاقد اسناد مثبته می باشند توسط نظام مهندسی صادر شده و فاقد هرگونه تعهد برای سازمان وجهاد کشاورزی میباشد.

تبصره: براساس قوانین مربوطه هزینه های یاد شده دراین بند توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور تعیین وپس از تایید وزارت جهادکشاورزی ( معاونت تولیدات گیاهی ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

4.صدور انواع پروانه:

تذکر1 : رعایت قوانین ومقررات مربوطه جاری کشور برای صدور پروانه ها ومجوزها توسط سازمان نظام مهندسی الزامی می باشد.

تذکر2 : حداکثر فرصت لازم برای صدور پروانه یک ماه از زمان نایید کمیته فنی می باشد.

بیشتر بخوانید: اخذ پروانه بهره برداری

مراحل صدور پروانه تاسیس پرورش قارچ

مراحل صدور پروانه تاسیس پرورش قارچ

 1. ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه کلیه مدارک لازم به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.
 2. ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی وحقوقی دارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی وتایید طرح توجیهی متقاضی درمدت زمان دوماه.
 3. اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.
 4. بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه استان ( مستقر درسازمان نظام مهندسی)
 5. معرفی مهندس سازه، مشاور، پیمانکار وناظر واجد صلاحیت مندرج در بندهاي 1-1-23 تا 1-1-25 و تبصره هاي مرتبط فصلنامه به متقاضي جهت عقد قرارداد با ايشان برای شروع عملیات ساخت گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی.
 6. صدور پروانه تاسیس.

تبصره: شروع عملیات احداث گلخانه یا واحد پرورش قارچ توسط مهندس ناظر پس از درخواست متقاضی وبازدید مهندس مربوطه از سایت محل احداث طی نامه ای به سازمان نظام مهندسی اعلام می گردد.

مراحل صدور پروانه بهره برداری:

مراحل صدور پروانه بهره برداری به شرح ذیل است:

1.ارائه درخواست کتبی متقاضی مبنی بر صدور پروانه بهره برداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

2.تکمیل فرم گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر پروژه وارائه آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان.

3. اخذ مدارک، بررسی وتکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه بهره برداری وتطبیق با طرح اولیه طبق فرم گواهی پایان کار احداث گلخانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان.

4.بررسی واعلام نظر درکمیته فنی صدور پروانه های استان.

5. عقد قرارداد مطابق تبصره 2 و 3 بند 2-1-5- نظام گلخانه ای با مسول فنی واجد الشرایط مندرج دربند   1-1-22 نظامنامه.

6.صدور پروانه بهره برداری.

تذکر: حداکثر فرصت لازم برای صدور پروانه یک ماه از زمان تایید کمیته فنی می باشد.

تبصره 1 : مدت اعتبار پروانه بهره برداری 2 سال است که پس از انعقاد فاقد اعتبار بوده وضروری است نسبت به تمدید آن اقدام شود.

تبصره 2 : واحدهای دارای پروانه منقضی شده از مزایای قانونی برخوردار نیستند.

تبصره 3 : تصمیم گیری درخصوص تمدید پروانه بهره برداری به عهده کمیته فنی صدور پروانه استان بوده وارائه گزارش مسول فنی دراین خصوص نافذ است.

 مطالب مرتبط: پروانه بهره برداری دامداری

۱. شرایط لازم برای اخذ پروانه بهره برداری پرورش قارچ چیست؟

 • زمین: برای تولید 200 تن قارچ در سال، مساحت حداقلی 6000 مترمربع با ابعاد مناسب و با رعایت شمال جغرافیایی مورد نیاز است. برای تولید با تناژ بیشتر، مساحت زمین باید چهار برابر بناهای مورد نیاز باشد.
 • آب: برای یک واحد 200 تنی، حداقل میزان آب برای تولید بدون تولید کمپوست 25 مترمکعب در شبانه‌روز (3.0 لیتر بر ثانیه) است.
 • انرژی: میزان انرژی مورد نیاز برای تولید قارچ بسته به نوع طراحی مشخص می‌شود.
 • اصول و ضوابط فنی: رعایت معیارهای فنی در طراحی، ساخت، اجرا و بهره برداری طبق ضوابط مشخص در نظام گلخانه اساسی است.۲. چه مراحلی برای صدور پروانه‌های گلخانه و قارچ طی می‌شود؟

 • مراحل شامل ارائه مدارک، بررسی و تکمیل پرونده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، اتخاذ تصمیم در کمیته فنی صدور پروانه‌های استان، پرداخت هزینه‌های بررسی و صدور پروانه‌ها، و صدور انواع پروانه‌ها.۳. چه مراحلی برای تاسیس و پروانه بهره‌برداری واحد پرورش قارچ طی می‌شود؟

 • مراحل شامل ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه مدارک لازم، ارجاع متقاضی به اشخاص دارای رتبه مرتبط، اخذ مدارک و تکمیل پرونده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بررسی و اعلام نظر در کمیته فنی صدور پروانه استان، معرفی مهندس سازه و صدور پروانه تاسیس.۴. چه مراحلی برای صدور پروانه بهره برداری طی می‌شود؟

 • مراحل شامل ارائه درخواست کتبی متقاضی، تکمیل فرم گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر، اخذ مدارک و تکمیل پرونده متقاضی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بررسی و اعلام نظر در کمیته فنی صدور پروانه استان، عقد قرارداد مطابق با ضوابط نظام گلخانه‌ای، و صدور پروانه بهره برداری.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.