پروانه بهداشتی ساخت

پروانه هاي بهداشتي شامل پروانه مسئول فنی ، پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت بهداشت می باشد

جهت اخذ پروانه ساخت بهداست ، پس از اخذ پروانه های تاسیس شامل پروانه بهره برداری و پروانه مسئول فنی صادر گردد.

پروانه ساخت پس از مطابق بودن فرمول ساخت با استانداردها و ضوابط مربوط و همچنین مطابق بودن از نظر فنی و بهداشتی و پس از اولین سری تولید و تایید آزمایشگاه، صادر و اجازه توزیع داده می شود

مدارک لازم جهت صدور پروانه ساخت:

  1. دارا بودن پروانه تاسیس و بهره برداری و پروانه مسئول فنی
  2. ارائه فرم درخواست صدور پروانه ساخت
  3. تکمیل و امضاء فرم درخواست صدور پروانه ساخت توسط واحد فنی
  4. ارائه فرم برچسب
  5. ارائه تصدیق ثبت نام نهایی محصول
  6. ارائه فیش بانکی، جهت صدور پروانه ساخت

اعتبار پروانه های ساخت، به مدت 5 سال از تاریخ صدور می باشد. در پروانه ساخت، نام محصول، مشخصات بسته بندی، وزن خالص، مواد متشکله، نام و مشخصات تولید کننده و …. قید می گردد.

جهت تسریع در امر صدور پروانه ها، موسسه مربوطه می تواند، مدارک مربوط به تاسیس، پروانه بهره برداری، مسئول فنی و ساخت را همزمان تکمیل و از طریق اداره نظارت مربوطه به اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی ارسال دارند.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.