مراحل و مدارک لازم جهت اخذ پروانه اکتشاف معدن

اکتبر 14

مراحل و مدارک لازم جهت اخذ پروانه اکتشاف معدن

مراحل اخذ پروانه اکتشاف

 1. ارائه درخواست کتبی اخذ پروانه اکتشاف توسط متقاضي
 2. ارائه مدارك مورد نيازجهت اخذ پروانه اکتشاف و ثبت آن در دبيرخانه
 3. ارجاع درخواست توسط رئيس اداره به كارشناس ذيربط و بررسي توسط كارشناس مربوطه
 4. درصورتی که محدوده متناسب با نوع ماده معدني و قوانين مربوطه باشد و محدوده بلامعرض باشد.
 • نامه بلامعارض تهیه شده و به متقاضی تحویل داده می شود .
 • ارائه تعهدنامه و معرفي مسئول فني
 • بازديد و ميله گذاري (آيا ماده معرفي شده در محدوده واقع شده است)توسط كارشناس و معرفي محدوده بلامعارض به متقاضي
 • استعلام از دستگاه هاي ذيربط محدوده اي بلامعارض را براي صدور پروانه اكتشاف
 • ارائه طرح اكتشاف تدوين شده توسط مسئول فني پس از انجام ميله گذاري
 • بررسي طرح توسط كارشناس و تدوين گزارش بررسي طرح و انجام بازديد
 • تأييد طرح اكتشاف توسط رئيس اداره و معادن امور معادن
 • صدور پروانه اكتشاف در صورت كامل بودن مدارك و شرايط لازم
 • ثبت پروانه اکتشاف در دبيرخانه و ارسال رونوشت آن به مبادي ذيربط و
 • ارائه اصل پروانه اکتشاف به متقاضي

 • مدارك مورد نیاز جهت اخذ پروانه اکتشاف  :

  • كپی شناسنامه برای افراد حقیقی
  • سه برگ نقشه توپوگرافی كه محدوده مورد نظر بر روی آنها ترسیم شده
  • تكمیل فرم درخواست صدور پروانه كشف
  • كپی اساسنامه و آگهی روزنامه مربوط به تاسیس شركت برای اشخاص حقیقی
  • تهیه و ارائه طرح اكتشاف توسط متقاضی
  • بررسی طرح اكتشاف توسط كارشناس اكتشاف سازمان
  • در صورت تائید صدور پروانه اكتشاف
  • در صورت عدم تائید و نقص طرح ارجاع به متقاضی جهت اصلاح
  بازدید 1357 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 15:35