پروانه بهره برداری تولید صنایع دستی مجوزی است که به متقاضی (حقیقی یا حقوقی) متخصص و دارای تجربه در یک مجموعه کارگاهی با بکارگیری تعدادی نیروی انسانی و وسایل و ابزار کار در حرفه مورد درخواست اعطاء می شود تا در زمینه تولید مصنوعات دستی فعالیت نماید .

مراحل صدور پروانه بهره برداری تولید صنایع دستی :

 • دریافت پرسش نامه مربوطه از معاونت صنایع دستی استان توسط متقاضی ،
 • تکمیل و ارائه پرسش نامه به معاونت صنایع دستی استان مربوطه
 • بررسی ، بازدید فعالیت مورد نظر توسط کارشناسان تخصصی مربوطه .
 • صدورمجوزتاسیس پس از تایید کارشناس مربوطه .
 • صدور پروانه تولید صنایع دستی توسط معاونت صنایع دستی استان .

ازشرایط دریافت پروانه کارگاه تولید صنایع دستی علاوه بر داشتن شرایط عمومی باید دارای کارگاه فعال ملکی یا استیجاری درحال تولید صنایع دستی یا کارگاهی که براساس دریافت اعلامیه تاسیس قبلی از معاونت صنایع دستی استان احداث و آماده بهره برداری شده باشد یا داشتن مکان یا محدوده مناسب فعالیت کارگاه

مدارک لازم برای افراد متقاضی صدور پروانه تولید کارگاهی

 • یک قطعه عکس 3 × 4 رنگی
 • ارائه کارت ملی و اصل شناسنامه به همراه تصویر صفحات اول و دوم متقاضی برا ی اشخاص حقیقی .
 • ارائه مدارکی چون آگهی ثبت شرکت ، اساسنامه و آخرین مصوبه هیئت مدیره که در آن صاحبان امضاء مجاز شرکت، تعیین شده باشند.
 • ارائه کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم
 • تصویر اعلامیه تاسیس دریافتی جهت احداث کارگاه برای دارندگان اعلامیه تاسیس .
 • مدارک مربوط به سابقه فعالیت تولیدی در رشته مورد نظر اعم از کروکی محل کارگاه و تصویر سند مالکیت
 • یا اجاره نامه کارگاه
 • تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه پروانه تولید کارگاهی و تعهد نامه مربوطه.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.