مراحل صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

مراحل لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری از منابع آبی را می توان به شرح ذیل اعلام کرد

1 - اخذ درخواست کتبی برای صدور پروانه بهره برداری منابع آبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه 2- از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان)

3- ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره 1 و تعهدنامه ها ،

4- ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)

5 - انجام استعلامات از ادارات و سازمان های ذیربط توسط امور آب منطقه و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی از واحدهایی چون واحد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و غیره

6- طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی توسط واحدهای دبیرخانه کمیته های مدیریت منابع و امورآب منطقه

7- انجام امور کارشناسایی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه توسط امور آب منطقه

8- بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر توسط ستاد معاونت حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب و امور آب منطقه

9- صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی توسط ستاد معاونت حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب

10- نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم توسط امور آب منطقه

11- بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی توسط ستاد معاونت حفاظت و بهره برداری

12- صدور مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه توسط ستاد معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و امور آب منطقه

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.
  • نظر شما بعد از تایید منتشر می شود
    avatar
    سعید · 1 سال قبل
    برای اقدام واخذ پروانه اول از کجا باید شروع کرد راهنمایی کنید ممنون