فرآيند صدور پروانه بهره برداری

 • ارائه درخواست جهت دريافت پروانه بهره برداری توسط متقاضي
 • پر کردن فرم درخواست پروانه بهره برداری معدن و ثبت آن در دبيرخانه
 • ارجاع درخواست توسط رئيس اداره به كارشناس ذيربط و بررسي توسط كارشناس
 • در صورت تایید توسط کارشناس به متقاضي جهت ارائه مدارك اعلام می شود
 • ارائه مدرك توسط متقاضي پروانه بهره برداری معدن
 • بررسي شناسنامه معدن و طرح بهره برداري و مطابقت با استانداردهاي معدن
 • بازديد از طرح مربوطه
 • در صورت تایید اعلام كتبي تأييد طرح به متقاضي و درخواست ارائه مدارك تكميلي
 • ارائه مدارک تکمیلی توسط متقاضی
 • در صورت كامل بودن پرونده صدور پروانه بهره برداري معدن
 • ثبت پروانه در دبيرخانه و ارسال رونوشت آن به مبادي ذيربط و ارائه اصل پروانه به متقاضي

مدارك و اطلاعات مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری معدن :

 • ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداری
 • ارائه گواهی كشف برای معادنی كه بار اول به بهره برداری میرسد
 • ارائه شناسنامه برای اشخاص حقیقی
 • تصویر شركت نامه و مدارك ثبت شركت برای اشخاص حقوقی
 • شناسنامه معدن
 • ارائه طرح بهره برداری
 • تصویر پروانه بهره برداری واحد تولیدی
 • نقشه محدوده معدن در مقیاسهای 1:1000 و 1:20000
 • ضمانت حسن انجام تعهدات
 • قرارداد مسئول فنی منتخب

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جواز تاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.