شرکتهای تولیدکننده نرم افزار که متقاضی (شخصیت حقوقی یا دارنده شناسه ملی ) دریافت پروانه بهره برداری تولید فناوری اطلاعات یا تولید نرم افزار هستند جهت دریافت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار باید از سازمان صنعت ، معدن و تجارت اقدام کنند

از جمله تسهیلات اخذ پروانه بهره برداری تولید نرم افزار برای متقاضی جهت استفاده از تسهیلات بانکی هنگام ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به بانکها می باشد همچنین اقدام به واردات برخی اقلام سخت افزاری برای توسعه نرم افزارهای تولیدی با استفاده از این پروانه و غیره می باشد

مراحل صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

 • ثبت درخواست متقاضی در سامانه ثبت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با اخذ نام کاربری و رمز عبور
 • تکمیل فرمهای سامانه توسط متقاضی به صورت الکترونیک
 • تهیه مستندات مورد نیاز ، رفع نواقص توسط متقاضی
 • بررسی وتهیه فهرست اشکالات و مستندات ارسالی توسط کارشناس گروه فناوری اطلاعات
 • تایید مدارک توسط کارشناس ثانویه پس از بررسی مدارک و مستندات
 • بازدید از شرکت
 • درج گزارش بازدید در سامانه ثبت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
 • بازدید و بررسی جهت بررسی انطباق مدارک با دستورالعمل
 • دریافت فیش واریزی
 • تأیید دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات
 • ثبت در دبیرخانه
 • دریافت شناسه کسب و کار
 • صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

1- روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن (به همراه آخرین تغییر آدرس)

2- اساسنامه با آخرین تغییرات شرکت با ذکر عنوان فعالیت تولید نرم افزار

3- اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر (مهر شده سازمان امور مالیاتی کشور به همراه کد رهگیری)

4- ارائه مستندات تولیدات نرم افزار

همچنین هر گونه مستندات مربوط به معافیت در سامانه صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار (amarsanat.mimt.gov.ir ) قابل دسترسی و بهره برداری است.

 

 تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

 • ثبت گزارش عملکرد توسط متقاضی تمدید پروانه بهره برداری
 • گزارش عملکرد عبارت است از اطلاعات و آمارهای مورد نیاز وزارت صنعت ، معدن و تجارت که هر شش ماه یکبار مطابق با فرم های موجود در سامانه ارائه می گردد .
 • تسلیم حضوری اصل پرونده به دفتر سازمان صنعت ، معدن و تجارت
 • ثبت درخواست متقاضی در سازمان
 • تکمیل و رفع نواقص توسط متقاضی
 • بررسی و تهیه فهرست اشکالات و مستندات ارسالی توسط کارشناس اولیه
 • تایید مدارک توسط کارشناس ثانویه پس از بررسی مدارک و مستندات
 • بازدید از شرکت
 • درج گزارش بازدید در سامانه ثبت پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
 • بازدید و بررسی جهت بررسی انطباق مدارک با دستورالعمل
 • دریافت فیش واریزی
 • تأیید دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات
 • صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

 

اعتبار پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

" تولید نرم افزارهای پایه ، سیستمی ، کاربردی ، جانبی ، پشتیبان و بازیابی اطلاعات ، پردازش داده ها ، شبیه سازی و مدل سازی ، سیستمهای خبره ، هوش مصنوعی و شبکه عصبی ، سیتمهای بلادرنگ ، سیستمهای نهانه گذاری شده ، سامانه های ارتقاء یافته منابع باز ، اختصاصی ، سفارشی و بسته های نرم افزاری " می باشد

اعتبار سنجی پروانه های صادره به شرط تداوم شرایط ضوابط "تشخیص واحد تولید کننده نرم افزار "و "گزارش عملکرد " تا دو سال یا دوازده ماه پس از صدور پروانه بهره برداری تولید نرم افزار می باشد .

واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار پس از دو سال می بایست درخواست تمدید پروانه بهره برداری خود را از طریق سامانه صدور پروانه به همراه سایر مدارک و مستندات مورد نیاز ارسال نماید .

پس از تکمیل مدارک توسط واحد متقاضی به شرط تداوم احراز شرایط مندرج در مفاد ضوابط "تشخیص واحد تولید کننده نرم افزار "و "گزارش عملکرد " بازدید کارشناسی انجام می سود و در صورت انطباق کلیه مدارک ارسالی با اصل مدارک و تایید مستندات مربوط به تولیدات نرم افزاری ، پروانه تمدید خواهد شد

واحد صنعتی تولید کننده نرم افزار به منظور اعتبارسنجی مستمر پروانه بهره برداری تولید نرم افزار ، می بایست یک ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه جهت تمدید پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات اقدام نمایند .

تاریخ اعتبار پروانه های معتبر همواره در سامانه صدور پروانه به روز می گردد.

و در صورت اقدام نکردن متقاضی جهت احراز شرایط مطابق با مفاد "تشخیص واحد تولید کننده نرم افزار "و "گزارش عملکرد " به مدت یکسال پس از شروع اعتبار ، پروانه بهره برداری تولید نرم افزار تعلیق و پس از دو سال از شروع اعتبار و عدم احراز شرایط پروانه بهره برداری تولید نرم افزار باطل می گردد

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.