پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ، رابرای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.

مراحل صدور پروانه بهره برداری

ماده ۱: كليه واحدهاي صنعتي كه اقدامات لازم براي نصب ماشين آلات خط توليد ،تامين نيروي انساني مورد نياز،وتوليد آزمايشي را انجام داده باشند اعم از اينكه داراي جواز تاسيس يا اعلاميه تاسيس بوده و يا نباشند،با رعايت اين دستورالعمل ،مي توانند پروانه بهره برداري دريافت دارند.

تبصره ۱: توليد آزمايشي به منزله نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات مرتبط با توليد محصول، ونيز توليد محصول در يك دوره مشخص به صورت انبوه مي باشد.تشخيص انجام توليد آزمايشي با سازمان صنايع ومعادن استان مربوطه است.

مراحل و شرح اقدامات :

1.درخواست متقاضي و تكميل مدارك موردنياز

2.استعلام از دستگاههاي ذيربط (محيط زيست‏‏ -مركز بهداشت-كار و امور اجتماعي-اداره نظارت  بر مواد غذائي و داروئي و...)

3.تكميل پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي

4.بازديد كارشناس و تعيين ظرفيت واحدو تعيين مندرجات پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي

5.پرداخت هزينه تمبر پروانه بهره برداري موضوع ماده 46 قانون ماليات هاي مستقيم

6. صدور پروانه بهره برداري

موسسه حقوقی ثبتی تکسفیر ارائه دهنده خدمات ثبت تغییرات شرکت، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، تمدید و انتخاب بازرسین شرکت، تمدید و انتخاب هیأت مدیره، تغییر آدرس شرکت و شعبه، ثبت شعبه و نمایندگی، نقل و انتقال سهام و انحلال رسمی و همچنین آماده خرید و فروش هر نوع پروانه بهره برداری برای ارائه به مشتریان عزیز میباشد.

لطفا جهت مشاوره در مورد خدمات ارائه شده با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نموده و یا به وبسایت ما مراجعه نمایید.

 

Buying and selling operation license

Exploitation license is a license that all industrial units to take the necessary measures, including the provision of land and building facility, for the installation of production line machinery and manpower required to have carried out trial productionWhether licensed or not be established.

Process of issuance of license

Article 1: All the industrial units to take steps to install the production line machinery, staffing requirements, and production are testedWhether or not an establishment license or declaration has been established, with compliance with these instructions could receive exploitation license.

Note 1: The experimental production and installation of machinery and equipment as related to crop production, as well as for mass production within a specified period of trial production Bashd.tshkhys do with the province's Industries and Mines Organization.

And explains the process:
1. The applicant and completing documents required
2. Call the relevant agencies (Environmental Health Center for Labor and Social Affairs, the Food and Drug Administration, etc.)
3. Complete the questionnaire exploitation license by the applicant.
4. professional visit and determine the capacity of units and determine the contents of the questionnaire completed by the applicant.
5. pay stamp exploitation permit under Article 46 of Direct Taxes Act
6. Licensing Operations

Institute Tksfyr service provider changes the patent rights to the company, raising capital, capital reduction, the company extended the inspectors, extension board elections, change of address of the company and subsidiaries, branches and agencies of registration, transfer of shares and officially dissolved and ready any license sales is to offer our customers.

Please advice on the services provided and contact phone number below or visit our website.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.