اخذ پروانه بهره برداری دام و طیور

پروانه بهره برداری دام و طیور پس از تکمیل ساختمان و تاسیسات ساختمانی و نصب تجهیزات مربوطه در واحد دامداری یا مرغداری و تایید کارشناسان مربوطه پرونده جهت صدور پروانه بهره برداری از طرف شرکتهای خدمات مشاوره ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارسال و صادر می گردد .

درخواست تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور توسط متقاضی پس از سال اول تا حداقل یک سال قبل از انقضای مدت پروانه بهره برداری انجام می گیرد

فرایند تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور

-          ارائه درخواست کتبی جهت تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور توسط متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

-          صدور دستور بازدید از محل اجرای طرح توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

-          بازدید از محل طرح توسط کارشناسان امور دام و دامپزشکی

-          طرح و بررسی درخواست توسط کمیسیون صدور پروانه شهرستان

-          ارسال پرونده به مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان

-          طرح و بررسی درخواست توسط مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان

-          در صورت موافقت معرفی مدیر فنی به مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان متقاضی

-          معرفی متقاضی به دامپزشکی استان جهت اخذ پروانه بهداشتی

-          ارائه پروانه بهداشتی به مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان

-          ابطال تمبر متقاضی

-          تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور و ارسال آن به شهرستان توسط مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان

-          دریافت پروانه بهره برداری دام و طیور از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان متقاضی

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.