پروانه بهره برداری دام و طیور پس از تکمیل ساختمان و تاسیسات ساختمانی و نصب تجهیزات مربوطه در واحد دامداری یا مرغداری و تایید کارشناسان مربوطه پرونده جهت صدور پروانه بهره برداری از طرف شرکتهای خدمات مشاوره ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارسال و صادر می گردد .

درخواست تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور توسط متقاضی پس از سال اول تا حداقل یک سال قبل از انقضای مدت پروانه بهره برداری انجام می گیرد

 • فرایند تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور
 • ارائه درخواست کتبی جهت تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور توسط متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
 • صدور دستور بازدید از محل اجرای طرح توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان
 • بازدید از محل طرح توسط کارشناسان امور دام و دامپزشکی
 • طرح و بررسی درخواست توسط کمیسیون صدور پروانه شهرستان
 • ارسال پرونده به مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان
 • طرح و بررسی درخواست توسط مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان
 • در صورت موافقت معرفی مدیر فنی به مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان متقاضی
 •  معرفی متقاضی به دامپزشکی استان جهت اخذ پروانه بهداشتی
 • ارائه پروانه بهداشتی به مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان
 • ابطال تمبر متقاضی
 • تمدید پروانه بهره برداری دام و طیور و ارسال آن به شهرستان توسط مدیریت صدور مجوزها و پروانه های استان

دریافت پروانه بهره برداری دام و طیور از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان متقاضی

 

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.