پروانه بهره برداری دام و طیور که در اصل مجوزی است برای وارد کردن دام و یا طیور در واحد ساختمانی دام و طیور صادر می گردد که پس از صدور پروانه تاسیس ، نقشه واحد نیز از طرف سازمان نظام مهندسی جهت اجرای آن تهیه و در اختیار متقاضی قرار داده می شود .

متقاضی موظف به اجرای ساختمان و تاسیسات دامداری طبق این نقشه می باشد که پس از اجرای کامل و تمام و اخذ نظر موافق شرکتهای خدمات فنی و مشاوره ای و دامپزشکی صادر می گردد .

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری دام و طیور

-          ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی جهت اخذ پروانه بهره برداری دام و طیور

-          ارائه عکس سه در چهار جدید پشت نویسی شده

-          ارائه صفحه نقل و انتقال سند محل اجرای طرح

-          گزارش بازدید مشترک توسط کارشناس شهرستان مربوطه

-          ارائه فیش واریزی

-          دریافت نامه از جهاد کشاورزی شهرستان

-          ارائه جواز بهداشتی

-          گواهی دارا بودن مدیر فنی و معرفی با معرفی نامه نظام مهندسی کشاورزی

-          ارائه استعلام از سازمانهای مربوطه

-          گواه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی

-          پروانه بهداشتی شبکه دامپزشکی

 

پس از تکمیل ساختمان و تاسیسات و نصب تجهیزات در واحد دامداری یا مرغداری و تایید کارشناسان مربوطه پرونده جهت صدور پروانه بهره برداری از طرف شرکتهای خدمات مشاوره ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارسال و پروانه بهره برداری صادر می گردد .

مراحل لازم جهت صدور پروانه بهره برداری دام و طیور را می توان به شرح ذیل بیان کرد :

-          متقاضی ارائه درخواست کتبی متقاضی به مدیریت شهرستان

-          صدور دستورات لازم توسط مدیریت جهاد کشاورزی جهت بازدید

-          کارشناس امور دام و دامپزشکی شهرستان از محل بازدید مشترک به عمل می آورد .

-          موضوع در کمیسیون صدور پروانه شهرستان طرح می شود.

-          مدارک به مدیریت صدورر پروانه استان ارسال می شود.

-          موضوع در کمیسیون صدور پروانه استان طرح می شود.

-          متقاضی مدیر فنی واجدالشرایط را معرفی می نماید .

-          متقاضی جهت اخذ پروانه بهداشتی به دامپزشکی استان معرفی می شود .

-          متقاضی پروانه بهداشتی را به مدیریت صدور پروانه استان ارائه می دهد.

-          پروانه پس از اخذ فیش ، ابطال تمبر صادر و به شهرستان ارسال می شود .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.