نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی بخشی از حقوق تجارت است که در برگیرنده حقوق غیر مادی می باشد که از علائم مشخص کننده مانند : نام تجاری – نشانه های صنعتی و تجاری و خدماتی – علامت ها و نماد ها و مشخصات کالاها نشات گرفته است و آنها را مورد بررسی قرار می دهد .

 

مالکیت صنعتی به حقوقی که به وسیله خلاقیت و نو آوری به دست می آید نیز می پردازد که این نوآوری ها عبارت اند از : گواهی مربوط به اشیای مصرفی و برگه های اختراع , همچنین اشکالات و مسائلی که با رقابت ناسالم مرتبط می باشند و مسائلی که مبنی بر سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی می باشند نیز به وسیله مالکیت صنعتی پیگیری می شوند .

حال لازم به ذکر است که برای مالکیت صنعتی نظریات مختلفی وجود دارد که در این بخش از مقاله قصد داریم تا این نظریات را برای شما عزیزان شرح دهیم :

نظریات مختلف در زمینه مالکیت صنعتی :

با وجود اینکه امتیازاتی از انواع اختراعات و اکتشافات و علامت های صنعتی و تجاری حاصل می شد , اما باز هم عده ای این امتیازات را مبنی بر حق مالکیت نمی دانستند در حالی که داشتن امتیاز و آثار حقوقی انها را نیز منکر نشده بودند .

برخی از حقوق دانان در کشور فرانسه مطابق با مفاد ماده 544 قانون مدنی , مالکیت را مبنی بر حق بهره برداری و تصرف اشیا به طوری که هیچ قید و شرطی در انها وجود نداشت و دائمی بود , تلقی می کردند در حالی که امتیازات حاصل از اختراعات را به صورت موقتی می پنداشتند .

در نتیجه آنها برای اینگونه امتیازات , وصف مالکیت را قائل نبودند بلکه امتیازات صنعتی را تحت عنوان حقوق صنعتی میدانستند و نه مالکیت صنعتی .

حال مطابق با قانون هفتم که در سال 1971 در کشور فرانسه تصویب شد , همه اکتشافات و اختراعات جدید که دارای جنبه صنعتی بودند , تحت عنوان حق مالکیت

متعلق به مخترع و کاشف می بود . همچنین رویه قضایی کشور فرانسه تا میانه های قرن بعدی , امتیازات صنعتی را به عنوان حق مالکیت می دانست و آن را مورد تایید قرار می داد , اما این تفکر بعد ها مورد تغییر قرار گرفت به طوری که در قوانین بعدی از استعمال حق مالکیت خودداری به عمل آمد .

مطابق با قانون پنجم شکل گرفته در سال 1844 فرانسه , برای گواهی های مربوط به اختراع , حق مالکیت و عنوان مالکیت به کار گرفته نشد و قانونگذار برای آنها , عبارت امتیاز و حق مالی و مادی را به جای عبارت مالکیت ترجیح می داد . سر انجام در مقررات تصویب شده در سال 1992 , عبارت مالکیت صنعتی و مالکیت فکری مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت این طرز فکر تا به حال ادامه داشته است .

گروهی از حقوق دانان نیز , حقوق مالکیت صنعتی را تحت عنوان حقوق جذب و یا جذب مشتری می دانند و عقیده دارند که صاحبان مالکیت صنعتی میخواهند به مشتریان خود سلطه پیدا کنند در حالی که این سلطه می تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد . که در نتیجه این تسلط بر مشتری , آنها را برای خرید محصول خود جذب می کنند و به این صورت در رغابت های اقتصادی سود می برند .

بررسی ریز نظریه های مختلف مطرح شده در رابطه با مالکیت صنعتی :

1-  نظریه حق امتیاز : بر طبق این نظریه , امتیازات به دست امده از اختراعات و طرح های صنعتی , حق مالکیت نمی باشد و حق امتیاز محسوب می گردد .

2-  نظریه حقوق مادی حاصل از کار : گروهی بر این باورند که اختراعات چون کار ذهنی می باشند پس باید تابع حقوق کار باشند که این نظریه مخدوش می باشد زیرا یک اختراع ناشی از خلاقیت مخترع می باشد و ربطی با کار یک کارگر ندارد که در خودش خلاقیتی ندارد .

3-  نظریه حقوق شخصی : بر اساس این نظریه نیز اختراع و طرح یک حق شخصی می باشد و برای حمایت از شخص مخترع , اعتبار قانونی پیدا کرده است و دارای جنبه مالی نمی باشد .

4-  نظریه حقوق معنوی و اخلاقی : این نظریه نیز مخدوش می باشد زیرا حقوقی که به وسیله مالکیت صنعتی به دست می اید حقوق معنوی نمی باشد و ارزش مادی دارد و قابل انتقال به غیر می باشد .

5-  نظریه حق مالکیت : سرانجام بر طبق مطالب مطرح شده در این مقاله , نظریه حق مالکیت بر نظریه های دیگر ارجح می باشد و توسط بسیاری از کشور ها از جمله ایران و فرانسه مورد پذیرش می باشد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.