رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی

در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با نحوه رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی صحبت کنیم . رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی در طی 3 مرحله انجام می شود که این مراحل از قبیل زیر می باشند :

1-    جریان پرونده و تبادل کردن لایحه های موجود :

مرجع ثبت باید در مدت ده روز از تاریخ دریافت اعتراض و تکمیل پرونده مربوطه ، یک نسخه از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک و دلایل استنادی موجود ، برای شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی ارسال کند . همچنین باید مراتب اعتراض را به این شخص ابلاغ نماید ؛ تا درصورتی که ادعای شخص معترض مردود باشد ، وی پاسخش را طی مدت 20 روز به صورت کتبی به مرجع ثبت مورد نظر ارائه دهد .

الف : تمکین کردن به اعترض :

حال اگر شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی در طی این 20 روز پاسخی را ارائه ندهد و یا نسبت به اعتراض تمکین کند ، درخواستش برای ثبت طرح صنعتی مسترد می گردد . در این صورت مراتب به صورت کتبی به شخص معترض ابلاغ می گردد ، تا درصورتی که طرح صنعتی به نام آن شخص ثبت نشده باشد ، مطابق با اظهارنامه ای که ارائه داده می شود برای ثبت آن اقدام گردد .

ب : تمکین نکردن به اعتراض :

در صورتی که شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی نسبت به اعتراض و پاسخ دادن به ادعای شخص معترض ، تمکین نکند ، در این صورت مراتب مورد نظر در طی 10 روز به معترض ابلاغ داده می شود ؛ تا در این صورت شخص متقاضی اعتراضش را در طی 20 روز برای رسیدگی به مرجع ثبت ارائه دهد تا پرونده مورد نظر به کمیسیون مربوطه ارسال گردد .

2-    رسیدگی کردن به اعتراض در کمیسیون :

رئیس کمیسیون مربوطه بعد از اینکه پرونده مورد نظر را دریافت کرد ، طی 10 روز قبل از اینکه جلسه رسیدگی تشکیل گردد ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه را به اشخاص طرف اختلاف و یا وکلای آنها ابلاغ می کند تا در صورتی که مایل هستند در جلسه رسیدگی حاضر شوند . لازم به ذکر است که عدم حضور آنها مانعی برای رسیدگی نمی باشد .

3-    اعتراض به تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون و اقامه دعوی در دادگاه صالح :

در انتها نیز کمیسیون مربوطه بعد از رسیدگی ها ، تصمیم خود را به صورت مستند اعلام می کند و تصمیم اتخاذ شده به طرفین ابلاغ می شود .

اقامه دعوی مبنی بر اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون رسیدگی به شکایات شخص معترض به ثبت طرح صنعتی و همچنین مراجعه به دادگاه ، شامل پرداخت خسارت نمی شود حتی اگر شخص معترض از اتباع خارجی باشد . همچنین در صورت رد شدن دعوی و یا محکوم شدن شخص خواهان نیز خسارتی به خوانده وارد نمی گردد . اما شخص متضرر می تواند ضرر و زیان های وارد شده مادی و معنوی را از طریق طرح دعوی طلب نماید .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.