رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی

آگوست 08

رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی

رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی

در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با نحوه رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی صحبت کنیم . رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوطه ثبت طرح صنعتی در طی 3 مرحله انجام می شود که این مراحل از قبیل زیر می باشند :

1-    جریان پرونده و تبادل کردن لایحه های موجود :

مرجع ثبت باید در مدت ده روز از تاریخ دریافت اعتراض و تکمیل پرونده مربوطه ، یک نسخه از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک و دلایل استنادی موجود ، برای شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی ارسال کند . همچنین باید مراتب اعتراض را به این شخص ابلاغ نماید ؛ تا درصورتی که ادعای شخص معترض مردود باشد ، وی پاسخش را طی مدت 20 روز به صورت کتبی به مرجع ثبت مورد نظر ارائه دهد .

الف : تمکین کردن به اعترض :

حال اگر شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی در طی این 20 روز پاسخی را ارائه ندهد و یا نسبت به اعتراض تمکین کند ، درخواستش برای ثبت طرح صنعتی مسترد می گردد . در این صورت مراتب به صورت کتبی به شخص معترض ابلاغ می گردد ، تا درصورتی که طرح صنعتی به نام آن شخص ثبت نشده باشد ، مطابق با اظهارنامه ای که ارائه داده می شود برای ثبت آن اقدام گردد .

ب : تمکین نکردن به اعتراض :

در صورتی که شخص متقاضی ثبت طرح صنعتی نسبت به اعتراض و پاسخ دادن به ادعای شخص معترض ، تمکین نکند ، در این صورت مراتب مورد نظر در طی 10 روز به معترض ابلاغ داده می شود ؛ تا در این صورت شخص متقاضی اعتراضش را در طی 20 روز برای رسیدگی به مرجع ثبت ارائه دهد تا پرونده مورد نظر به کمیسیون مربوطه ارسال گردد .

2-    رسیدگی کردن به اعتراض در کمیسیون :

رئیس کمیسیون مربوطه بعد از اینکه پرونده مورد نظر را دریافت کرد ، طی 10 روز قبل از اینکه جلسه رسیدگی تشکیل گردد ، تاریخ و ساعت و محل تشکیل جلسه را به اشخاص طرف اختلاف و یا وکلای آنها ابلاغ می کند تا در صورتی که مایل هستند در جلسه رسیدگی حاضر شوند . لازم به ذکر است که عدم حضور آنها مانعی برای رسیدگی نمی باشد .

3-    اعتراض به تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون و اقامه دعوی در دادگاه صالح :

در انتها نیز کمیسیون مربوطه بعد از رسیدگی ها ، تصمیم خود را به صورت مستند اعلام می کند و تصمیم اتخاذ شده به طرفین ابلاغ می شود .

اقامه دعوی مبنی بر اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون رسیدگی به شکایات شخص معترض به ثبت طرح صنعتی و همچنین مراجعه به دادگاه ، شامل پرداخت خسارت نمی شود حتی اگر شخص معترض از اتباع خارجی باشد . همچنین در صورت رد شدن دعوی و یا محکوم شدن شخص خواهان نیز خسارتی به خوانده وارد نمی گردد . اما شخص متضرر می تواند ضرر و زیان های وارد شده مادی و معنوی را از طریق طرح دعوی طلب نماید .

بازدید 80 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 خرداد 1399 ساعت 14:08