دستور موقت در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران

چگونگی دستور موقت در سیستم حقوقی صاحبان ایده های نو موضوعی است که در این مقاله می خواهیم در خصوص آن صحبت کنیم .

حمایت کردن از دارندگان حق اختراع به صورت قضایی باعث می شود تا این اشخاص بتوانند در برابر کسانی که حقوقشان را پایمال می کنند از خود دفاع کنند و این حقوق پایمال شده را مطالبه کنند و در ضمن اقدامات تامینی لازم در حاشیه ی دادرسی برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق افراد ذینفع به عمل درآید.به همین علت بنابر ماده 182 و 183 در اساسنامه ی قوانین اجرایی ثبت اختراع نشانه های تجاری و ایده های صنعتی در سال 1387 اقدامات تامینی(تدبیرات دادگاه برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمین) مختلفی را از تامین دلیل(درخواست حفظ مدارکی که حقانیت دعوی را ثابت می کند از سوی شخص وی) و تامین خواسته(جلوگیری از نقل و انتقال دارایی های اموال خوانده تا هنگام وصول طلب) و دستور مبنی بر عدم ساخت و فروش آن پیش بینی کرده اند که در بین این اقدامات صورت گرفته نهاد مربوط به دستور موقت صورت گرفته مهم ترین نقش برای دفاع از منفعت ایده پردازان را به عهده دارند.

با این وجود برخی از موارد ذکر شده گمراه کننده می باشد و در عمل باعث می گردد که قضاوت سردرگم و اشتباهی در زمان انجام اقدامات تامینی به خصوص دستور موقت ایجاد شود .

صدور دستور موقت :

یکی از مهم ترین اقدامات تامینی(تدبیرات دادگاه برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمین) که در رابطه با نقض حق و یا پیش بینی امکان وقوع آن از دیرباز مورد توجه مقنن ها بوده است ، صادر کردن قرار دستور موقت در رابطه با حق ذی نفع می باشد .

این اقدام به اهدافی مانند : فراهم کردن زمینه اجرای حکم ، جلوگیری به عمل آوردن از تکرار و افزایش دعوا ، جلوگیری از خسارت دیدن مدعی و وصول موقت وی به حقوقش صورت می گیرد .

به عنوان مثال:ممکن است شخص دارنده ی حق اختراع حق خود را طی قراردادی به طرف مقابل واگذار کند اما با این حال از واگذار کردن موضوع قرارداد به طرف مقابل خودداری کند.در این صورت شخص انتقال گیرنده می تواند هم طرح دعوی کند و هم برای گرفتن دستور موقت درخواست بدهد که این درخواست مبنی بر امتناع انتقال دهنده از انجام آنچه که در قرارداد ذکر شده است،باشد.

در نتیجه برای اجرای دستوری که ممکن است صادر شود مشکلی در دعوای اصلی ایجاد نمی شود . همچنین اگر شخص ثالثی به نقض حقوق انتقال گیرنده(لیسانس گیرنده) پیشی بگیرد شخص انتقال گیرنده می تواند در ضمن درخواست خسارت برای جلوگیری از ورود بیشتر خسارت،درخواستی برای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از شخص ثالث از ادامه ی نقض حقوق انتقال گیرنده(لیسانس گیرنده) بدهد.

حال لازم به ذکر است که در رابطه با اشخاص صاحب طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز اوضاع به همین صورت است . در نتیجه اقدامات تامینی حاشیه دادرسی به خصوص دستور موقت ، نقش مهمی را در رابطه با دفاع ازحقوق صاحبان ایده خواهد داشت .

برای صدور دستور موقت ابتدا باید فردی را که در صدور دستور ذینفع می باشد را شناسایی کرد و بعد از آن نیز نکته دیگری که حایز اهمیت است ، دانستن امری است که می تواند موضوع این دستور قرار بگیرد .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.