حق دفاع از طرح صنعتی ثبت شده در مقابل دعوی بطلان طرح

در این مقاله می خواهیم بدانیم که دفاع از طرح صنعتی ثبت شده در مقابل دعوی بطلان طرح چگونه صورت می گیرد ؟

 

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هر شخص ذینفعی می تواند برای ابطال طرح صنعتی از دادگاه درخواست کند . شخصی که درخواست ابطال را دارد ، زمانی به باطل کردن و دریافت کردن حکم از دادگاه موفق می شود که بتواند یکی از موارد ذکر شده در قسمت های بعد را در دادگاه مورد نظر ثابت کند :

1-   در صورتی که بتواند ثابت کند که طرح ثبت شده مورد نظر با تعاریف طرح صنعتی مطابق با ماده 20 قانون که در سال 1386 تصویب شده است ، مطابقت ندارد .

2-   مطابق با ماده 21 قانون مصوبه سال 1386 ، طرح ثبت شده جدید و با اصالت نباشد .

3-   طرح صنعتی ثبت شده در رابطه با موضوعی باشد که از راه کتبی و یا شفاهی و یا حتی از راه استفاده های عملی و روش های دیگر ، قبل از تقاضای ثبت اصلی طرح و یا حق تقدم مرتبط با ثبت طرح صنعتی ، افشا شده باشد .

4-   در صورتی که بهره برداری از موضوع مرتبط با طرح ثبت شده ، باعث اختلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد و همچنین بر خلاف موازین شرعی باشد .

همچنین در این بخش لازم به ذکر است که منظور از موازین شرعی ، اصول های دینی می باشد و در صورتی که در آنها تردیدی به وجود آید ، باید کارشناس های مربوطه اظهار نظر کنند . همچنین نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز با عرف جامعه در ارتباط هستند و دادگاه مورد نظر باید آن را تشخیص دهد .

5-   لزوما شخصی که طرح صنعتی به نام او ثبت شده است ، به عنوان طراح و یا اختیار دار قانونی آن به حساب نمی اید .

6-   در صورتی که طرح مورد نظر در برگیرنده علائم رسمی کشور مانند : آرم و نشان سازمان های دولتی و یا نشان پرچم باشد .

7-   مطابق با ماده 29 قانون و ماده 84 آئین نامه اجرایی مربوطه ، طرح مورد نظر ثبت شده ، بر اثر عملکرد فنی محصول ایجاد شده باشد .

همچنین در راستای توضیحات ذکر شده در فوق می توان گفت که :

شخصی که مالک طرح باشد ، در رابطه با ادعای مطرح شده برای باطل کردن طرح ، می تواند از طرح مورد نظر دفاع کند و دلایلی را برای رد مطالب ذکر شده از طرف شخص مدعی ، بیان کند و در نهایت نیز قانونی بودن طرح را در دادگاه مورد نظر ثابت نماید .

در صورتی که شخصی که صاحب طرح است توانایی دفاع از طرح را نداشته باشد و یا ادله ذکر شده او مورد پذیرش دادگاه مورد نظر واقع نشود ، در این صورت طرح صنعتی مورد نظر بر اساس رای دادگاه مربوطه ، باطل می گردد .

رای دادگاه در این بخش تجدید پذیر نمی باشد و رای اتخاذ شده به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد .

در انتها نیز اداره مالکیت صنعتی رای را ثبت می کند و بعد از اینکه هزینه های مورد نظر را از شخص ذینفع دریافت کرد ، مفاد رای را در روزنامه رسمی کشور منتشر می کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.