تدوین طرح توجیهی

طرح توجیهی با اهداف مختلفی تهیه می شود ، اهدافی چون برای راه اندازی کسب و کار که نیاز به یک طرح توجیهی بانکی دارد ، برای اخذ وام و تسهیلات بانکی ،

برای اخذ مصوبه از وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا مصوبه ی جهاد کشاورزی و یا سازمان گردشگری و جهانگری و سایر ارگانها نیاز به یک مطالعه ی امکان سنجی و طرح توجیهی دارد ،

برای راه اندازی کارخانه های صنعتی و تولیدی ، برای راه اندازی کسب و کارهای خدماتی ، برای پروژه هایی که یک بار اتفاق می افتند نظیر اجرای پروژه های عمرانی ، به منظور تصمیم گیری و انتخاب بین چند گزینه ی مختلف سرمایه گذاری.

با عنایت به مطالب اشاره شده و کاربرد وسیع و لزوم مطالعات فنی- اقتصادی پیش از سرمایه گذاری ، طرح توجیهی در هفت فصل آماده می شود .

چکیده طرح - مقدمه - معرفی مجری طرح - معرفی محصول/خدمت/پروژه - مطالعات فنی

-         مطالعات بازار - مطالعات مالی

در فصل اطلاعات فنی شرح روش و فرایند تولید ، نممودارهای فنی OPC و FPC ، مشخصات ماشین آلات ، نحوه ی استقرار ماشین آلات (layout) ، شیوه کنترل کیفیت ، محاسبه ظرفیت تولید و عملکرد واحد ، محاسبه مواد اولیه مورد نیاز ، تجهیزات و تاسیسات ، نیروی انسانی ، زمانبندی اجرای طرح (Gant Chart) ، میزان انرژی های مصرفی و سایر اطلاعات فنی به دقت آورده می شود.

در فصل مطالعات بازار اطلاعات مربوط به بازار شامل میزان مصرف ، واردات ، صادرات و… آورده می شود ، و برآورد مربوط به رشد بازار در سالهای آتی مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل مطالعات مالی شاخص های مالی طرح / پروژه به دقت ممورد محاسبه قرار میگیرد و شاخصهای زیر که ملاک تصمیم گیری سرمایه-گزار می باشند ، گزارش می شود.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.