چگونگی تعیین حوزه مالیاتی

در واقع کلیه ی شرکتها و موسساتی که به ثبت رسیده اند باید نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود اقدام نمایند. تعیین حوزه مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ کارت بازرگانی، اخذ تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی، تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت صورت میگیرد.

کاهش هزینه وصول مالیات

رضایت مندی مودیان

شفافیت در عملکرد و پیاده سازی آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اهداف پروژه

تفکیک اداره کل مالیات بر شرکتها

مزایای تعیین حوزه مالیاتی

حوزه مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی

تعیین حوزه مالیاتی اشخاص حقوقی

بر طبق ماده 110 قانون مالیات، تمامی اشخاص حقوقی موظفند تا ترازنامه، اظهارنامه، سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی به همراه لیست اسامی تمامی شرکا، سهامداران و میزان سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند.

این کار باید در اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است انجام شود. پس از ارائه اولین لیست مدارک مذکور، در سنوات بعدی فهرست تغییرات کافی خواهد بود.

محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در داخل کشور اقامتگاه یا نمایندگی ندارند، شهر تهران میباشد. بر طبق ماده مذکور، حکم در رابطه با کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری میشود.

تبصره: اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق ضوابط و مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن تعیین شده است، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی متمایز از فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است، نخواهند بود.

مدارک لازم برای تعیین حوزه مالیاتی

یک نسخه کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا

ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا

آدرس مندرج در اجاره نامه با آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد.

کپی از تمامی مدارک ثبتی شامل، شرکتنامه، اساسنامه، آگهی تاسیس و سایر مدارک ثبتی

یک نسخه کپی پروانه کسب

ارائه قبوض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت

در صورتی که ملک شرکت اجاره ای باشد، ارائه اصل اجاره نامه الزامی میباشد که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.

نحوه تعیین حوزه مالیاتی

در واقع بعد از این که شرکت ثبت شد و آگهی تاسیس آن شرکت شد، هئیت مدیره باید ظرف حداکثر 1 ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس، به اداره مالیات مراجعه نمایند و اقدامات لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی را انجام دهند. در این شرایط پرونده را با توجه به مدارک مورد نیاز تشکیل و سپس کد اقتصادی را دریافت مینمایند. مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی حداکثر ۲هفته میباشد

هزینه ی تعیین حوزه مالیاتی

هزینه لازم برای تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شامل هزینه تعیین حوزه مالیاتی و هزینه اخذ کد اقتصادی میباشد.

دلایل تعیین حوزه مالیاتی

بدون داشتن تعیین حوزه مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی ارائه دهد که این امر مشکلات مالیاتی را برای شرکت بوجود میآورد.

در صورتی که شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدامات لازم را انجام ندهد، مشمول جرائم مربوطه میشود که مقدار و شرایط آن در «قانون مالیاتهای مستقیم» ذکر شده است.

پس از تشکیل شرکت، بدون داشتن تعیین حوزه مالیاتی نمی تواند کد اقتصادی اخذ نماید، لذا شرکت نمی تواند با جایی قرارداد ببندد و یا فعالیت خود را آغاز نماید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.