امور مالیاتی شرکت ها

شخصیت های حقوقی موظف هستند بعد از به پایان رسیدن مراحل <ثبت شرکت خود به اداره مالیات منطقه فعالیت خود مراجعه کرده و نسبت به انجام امور مالیاتی اقدام نمایند. از جمله اساسی ترین امور در این حوزه پرداخت نمودن دو در هزار سرمایه اولیه شرکت است. به طور کلی تمامی شرکت ها و موسسات غیر تجاری که به ثبت می رسند، دارای شماره ثبت وشناسه شده و جزو مشمولان قانون مالیات بر درآمد خواهند شد.

لازم به ذکر است که شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش داده اند نیز در موقع ثبت صورتجلسه مربوطه تمبر مالیاتی ابطال می کنند. اگر برای این امر اقدام نکنند از تمامی حقوق مالیاتی و مزایایی که در قانون برایشان پیش بینی شده است، محروم خواهند شد و حتی مشمول جرائم مالیاتی می گردند.

شخصیت های حقوقی و حقیقی عموما در هنگام محاسبات مالی به مشکل برمی خورند. همچنین تنظیم اخذ دفاتر پلمپ، ارسال نمودن اظهارنامه های مالیاتی و فصلی و ارزش افزوده، تدوین اسناد هزینه ای بتوان از آنها در مراجع قانونی دفاع کرد و... جزو اساسی ترین مسائل و چالش های مالیاتی شخصیت های حقیقی و حقوقی می باشد.

مشاور مالیاتی در کرج توسط ثبت تکسفیر

 

مهم ترین خدمات ثبت تکسفیر در حوزه خدمات مالیاتی

  • تشکیل پرونده دارایی
  • اخذ کد اقتصادی و ثبت نمودن آن
  • دریافت پلمپ دفاتر قانونی و تنظیم نمودن اظهارنامه های مالیاتی
  • تعیین نمودن حوزه مالیاتی
  • دریافت شماره بیمه و کد کارگاهی
  • ثبت نام ارزش افزوده تمامی شخصیت های حقوقی

گاهی ممکن است به دلایلی همچون نداشتن اطلاعات و تجربه، به موقع نسبت به برگ تشخیصی اعتراض نشود و یا به خاطر نداشتن آشنایی با امور مالیاتی با سرممیز توافق مناسب صورت گرفته نشود و متحمل جرائم سنگین مالیاتی شوید. اگر تجربه و دانش مناسب برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی را ندارید، خود را در معرض جرائم مالیاتی قرار ندهید. راه حل مناسب برای رفاه حال شما مودیان گرامی بهره گرفتن از کارشناسان و مشاوران ثبت تکسفیر می باشد تا با بهره گیری از مشاوره و دانش روز با آسودگی چالش های مالیاتی خود را پشت سر بگذارید.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.