مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ی مالیاتی در استان البرز

از اقدامات مهمی که باید پس از به ثبت رساندن شرکتتان انجام دهید تشکیل پرونده ی مالیاتی در استان البرز می باشد.پس از اینکه در شهر کرج شرکتتان را ثبت کردید به مدت 2 ماه به شما مهلت داده می شود که جهت تشکیل پرونده ی مالیاتی شرکتتان وارد عمل شوید.

دو هزارم سرمایه ی شرکت را باید هنگام تشکیل دادن پرونده ی مالیاتی شرکت ،به عنوان مالیات یا حق مربوط به تمبر سرمایه پرداخت نمایید.مطلب فوق به این معنا می باشد که پس از اینکه پرونده ی مالیاتی را تشکیل دادید به اداره اعلام میشود که شرکتتان به ثبت رسیده و طبق قوانین باید به عنوان مالیات 2 هزارم سرمایه شرکت را پرداخت کنید.در صورتی که این مبلغرا پرداخت ننمایید جریمه ی مالیاتی شامل حالتان خواهد شد و در نهایت باید مبلغی 2 برابر این میزان را پرداخت کنید.به عبارت دیگرز یعنی اگر مهلت مقرر شده ی دو ماهه برای شما به پایان برسد و مبلغ را پرداخت ننمایید موظف می شوید که 6 در هزارم از سرمایه ی شرکت را موقع تشکیل دادن پرونده ی مالیاتی پراخت کنید.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ی مالیاتی در استان البرز

 • اصل و همچنین کپی از اساسنامه ی شرکت
 • اصل و همچنین کپی از شرکت نامه ی شرکت
 • ارائه ی اصل و کپی از آگهی مربوط به تاسیس شرکت
 • ارائه ی اصل و کپی از روزنامه ی رسمی کشور که آگهی در آن چاپ شده.
 • اصل تقاضانامه به همراه کپی و همچنین اظهارنامه ی ثبت شرکت به همراه کپی
 • ارائه ی اصل و کپی از آگهی مربوط به تغییرات شرکت
 • ارائه ی اصل و کپی از شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره ی شرکت
 • تهیه و ارائه ی کپی از فیش تلفن شرکت
 • کپی سند 6 دانگ محلی که شرکت در آنجا اقامت دارد یا کپی اجاره نامه ی رسمی که به نام شرکت می باشد.
 • ارئه ی اصل مدرگ امضای افراد و اعضایی که حق امضا دارند و در دفترخاانه ی رسمی این گواهی تایید شده
 • ارائه ی دفترچه ی تکمیل شده ی مشخصات شناسایی شرکت
 • ارائه ی فیش بانکی که نشان دهد مبلغ 2 هزارم از سرمایه ی شرکت در بانک ملی واریز شده

تعیین نمودن حوزه ی مالیاتی و کد اقتصادی در البرز

همانطور که در بالا ذکر نمودیم بعد از اینکه شرکتتان را ثبت کردید باید ظرف مدت 2 ماه برای تشکیل پرونده ی مالیاتی به نزدیکترین اداره ی مالیات بروید و در آنجا ح.زه ی مالیاتی شرکتتان را براساس آدرس محل فعالیت شرکت تعیین می نمایند و در نهایت در حوزه ی تعیین شده می توانید پرونده تشکیل دهید و برای اخذ کد اقتصادی وارد عمل شوید.

نکات:

اگر پرونده ی مالیاتی تشکیل ندهید به شرکتتان کد اقتصادی تعلق نمیگیرد و روی فاکتور هایتان اثری از این کد نخواهد بود و همین امر سبب می شود تا شرکتها و موسسات از عقد قرارداد با شرکتتان و همچنین معامله با شرکتتان که فاقد کد اقتصادی است خودداری کنند.

اگر در مدت معین شده نسبت به اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده ی مالیاتی اقدام نکنید طبق قوانین مالیات های مستقیم جریمه شامل حالتان می شود.

برای شروع هر گونه فعالیت تجاری که دارای اعتبار باشد لازم است که کد اقتصادی داشته باشید.

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.