- هر شخص و هر شرکتی(هر شخصیت حقیقی یا حقوقی) فقط یکبار می تواند در سایت بهین یاب ثبت نام و اطلاعات کرده و username و password یا رمز عبور و کد کاربری بگیرد به عبارت دیگر هر کد ملی و هر شناسه ملی فقط یکبار در سایت ثبت نام می شود

و باید بعد از ثبت نام کاربری و کلمه عبور را به خاطر سپرد که در صورت فراموش کردن نیز می توانید با هولدینگ تکسفیر تماس حاصل نمایید تا رمز عبور و کد کاربری ثبت نام جواز تاسیس شما اخذ گردد

-اگر شخصی بخواهد بیش از یک جواز تاسیس اخذ نماید یا در شهر دیگری جواز تاسیس اخذ کند باید با کد ملی دیگری ثبت نام اولیه را انجام دهد که برای اطلاعات بیشتر می توانید با هولدینگ تکسفیر تماس حاصل نمایید.

-برای یک سند ملکی یا یک اجاره نامه فقط یک جواز تاسیس میتوان اخذ نمود مگر در شرایط خاص دیگر.برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جواز تاسیس با ما در تماس باشید.

-جواز تاسیس را فقط در مناطق مجاز که مورد تایید سازمان صنعت و معدن و تجارت و سازمان حفاظت از محیط زیست می باشد می توان اخذ نمود مگر در شرایط خاص.

- باید در اخذ جواز تاسیس شرکتی(حقوقی) بایدبه این نکته توجه نمود که موضوع تولید کالاهایی که برای آن می خواهید جواز تاسیس بگیرد باید با موضوع شرکت مرتبط باشد .در غیر این صورت می بایستی به موضوع شرکت شرح خدمات تولید کالاهای مورد نظر جهت اخذ جواز تاسیس را الحاق و اضافه نمود (برای این امر با ما در تماس باشید.(

- تفاوت زیادی بین جواز تاسیس حقیقی و حقوقی وجود ندارد. فقط در زمینه صنایعی که قرار است مبالغ وام بالاتر از 1 میلیارد تومان دریافت کنند بهتر است به صورت حقوقی و شرکتی باشند.

-پیش از اخذ جواز تاسیس می بایستی طرح توجیهی کامل و جامع تهیه و تدوین گردد که تمامی جوانب طرح در آن لحاظ گردیده باشد و تمامی مباحث فنی،مالی،اقتصادی طرح را در بر بگیرد.

Every person and every company (any person or legal entity) only once can register and information on optimal detection and username and password (password and user id's) In other words, national and national ID code only onceIf a person has more than one establishment license obtained in another city, or another establishment license prior to initial registration with the National Code

For A property or a lease document can be received only an establishment license except in special circumstances other. To learn more about the establishment permit us to keep in touch

Should permit the establishment of corporate (legal) Baydbh noted that the issue of establishment license is the production of goods for which you want should be relevant to the subject company Otherwise, you have to produce goods subject description of services to be added to permit the accession established (for this to get in touch).

There is a huge difference between natural and legal establishment license. Only in the field of higher loan amounts that are to receive USD 1 billion for better legal and company.

Ultimate only permit the establishment of a comprehensive plan should be developed that considers all aspects of the design and all the technical topics, financial, economic the plan to be.

مطالب مرتبط

 تعریف جواز تاسیس

مزایای جواز تاسیس

 تمدید جواز تاسیس

موافقت اصولی

جواز تاسیس صنایع

روال اخذ جوا تاسیس

نکات مهم در اخذ جواز تاسیس

اهمیت جواز تاسیس

جواز تاسیس در کرج

ابطال جواز تاسیس

اعتبار جواز تاسیس

تغییر نام جواز تاسیس 

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.