معایب جواز تاسیس تنها می تواند در عدم انجام کاری ظرف مدت یکسال باشد . اگر چنانچه بدون مطالعه و برنامه ریزی پس از اخذ جواز تاسیس اقدام به سرمایه گذاری نماید مقلا زمین را خریداری کند

و جهت مطالعات ، رفت و آمدها ، بررسی ها ، سفرهای خارجی و داخلی هزینه نماید اما در میانه راه ناگهان منصرف شود ، این از معایب جواز تاسیس است که هزینه های سنگین و بدون برگشت بر دوش مجری طرح خواهد گذشت .

از دیگر معایب جواز تاسیس در شرایط فعلی عدم تامین و عدم تضمین تامین منابع مالی جواز تاسیس جهت اجرای طرح است . کما اینکه در کشورهای پیشرفته صنعتی هنگام اخذ جواز تاسیس بخشی از منابع مالی آن جهت راه اندازی توسط دولت تضمین می گردد .

از معایب جواز تاسیس فعلا همین عدم تضمین بخشی از سرمایه گذاری توسط دولت می باشد .

بنابراین از مزایای جواز تاسیس این است که مجری طرح بطور واقعی و مستمر در اجرای یک پروژه تولیدی فعالیت مستمر و بدون وقفه نماید.

Disadvantages establishment license can only do something within a period of one year. establishment license that costs will be passed without Back on the project.

Other flaws in the current situation of the establishment license of supply and lack of guaranteed funding for the project is establishment license. Kmaaynkh establishment license that is issued in such countries as part of its financial resources in order to be guaranteed by the government.

The disadvantage of establishment license now it is no guarantee part of the investment by the government.

مراحل اخذ جواز تاسیس را در هر شهر و استانی هستید به ما بسپارید و نگران هزینه های جواز تاسیس خود نباشید

 تعریف جواز تاسیس

مزایای جواز تاسیس

 تمدید جواز تاسیس

موافقت اصولی

اخذ جواز تاسیس

اصلاح جواز تاسیس

تعلیق جواز تاسیس

هزینه جواز تاسیس

جواز تاسیس صنایع

روال اخذ جوا تاسیس

نکات مهم در اخذ جواز تاسیس

اهمیت جواز تاسیس

جواز تاسیس در کرج

ابطال جواز تاسیس

اعتبار جواز تاسیس

تغییر نام جواز تاسیس

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.