نحوه صدور طرح توسعه از طریق سامانه بهین یاب

 • ·مراجعه به سایت بهین یاب
 • ثبت نام متقاضی در سایت بهین یاب طی دو مرحله
 • دريافت نام كاربري و رمز عبور از سایت بهین یاب و تکمیل اطلاعات عمومي بنگاه
 • مراجعه به سايت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مربوطه یا استان مورد نظر و دريافت پرسشنامه طرح توسعه و تکمیل آن
 • درخواست صدور طرح توسعه در سامانه بهین ياب طی 5 مرحله انجام می گیرید که بارگذاری پرسشنامه در مرحله سوم آن صورت می گیرد و در مرحله آخر تایید نهایی انجام می گیرد
 • بازديد كارشناسي توسط کارشناسان سازمان
 • تهیه گزارش طبق استعلام گرفته شده از محیط زیست (در صورت مثبت بودن نتایج)
 • پس از دريافت پاسخ مثبت محیط زيست و ارسال مجدد طرح توسط متقاضي ، نامه محیط زيست و گزارش كارشناسي و نامه امکانات زيربنائي ) در صورت لزوم( بار گذاري و توسط شهرستان تائید مي گردد . ) بررسي طرح در مركز استان انجام می گیرد
 • بررسی طرح که در مرکز استان انجام می گیرد
 • در صورت تایید واريز فیش ها و تکمیل مدارک
 • صدور طرح توسعه برای متقاضی

 

 

 

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جواز تاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.