جواز تاسیس مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم و ارائه ی طرح توجیهی به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي جديد به نام متقاضي از سوي سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در دو گزينه صادر مي گردد :

الف : سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كه درچارچوب اولويت هاي تعريف شده در اسناد بالادست نظيرسند راهبرد صنعتي كشور بر پايه طرح های آمايش صنعت و معدن صورت ميگيرد، برطبق ضوابط از حمايت ومشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولت برخوردار مي گردد.

ب : سرمايه گذاري در رشته فعاليت صنعتي كه درخارج از چارچوب گزينه الف باشد از مشوق هاي خاص سرمايه گذاري برخوردار نخواهد گرديد.

مراحل اخذ جواز تاسیس

فرآیند درخواستصدور جواز تاسیس

 

متقاضی

ارائه فرم درخواست جواز تاسیس بهمراه طرح توجیهی فنی ، اقتصادی و مدارک شناسایی به دبیرخانه

معاونت امور برنامه ریزی ، توسعه و برنامه ریزی

بررسی کارشناسی مربوطه

تایید

اصول فیش بانکی و واریز توسط متقاضی

تایپ جواز تاسیس

کنترل مجدد کارشاسی مربوطه و امضاء

بررسی و پاراف معاونتنامه برنامه ریزی

امضاء ریاست

دبیرخانه - صدور

 

 

مطالب مرتبط

 

 تعریف جواز تاسیس

مزایای جواز تاسیس

 تمدید جواز تاسیس در کرج

موافقت اصولی

جواز تاسیس

ابطال جواز تاسیس

اعتبار جواز تاسیس

تغییر نام جواز تاسیس

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.