مدارک جهت تغییر نام جواز تاسیس

تعاريف : بر اساس درخواست كتبي دارنده جواز تاسيس و ارائه مدارك لازم بر حسب نوع درخواست (از شخص حقيقي به حقيقي و يا شخص حقوقي ) تغيير نام انجام ميشود.

مدت زمان انجام كار : برحسب شرایط متغیر است

مراحل و شرح اقدامات :

1. تکمیل فرم درخواست و ارسال به دبيرخانه

2. ارسال به رئيس

3. ارسال به كارشناس

4. بررسي درخواست و كنترل مدارك مورد نياز توسط كارشناس مربوطه

5. تايپ فرم تغيير نام توسط كارشناس

6. ثبت در واحد كامپيوتر

7. تائيد كارشناس، رئيس و معاونت

مدارک موردنیاز:

1. فرم تغییر نام جواز تاسیس

2. سند صلح حقوقي

3. مدارك شركت (درصورت تغييرنام از شخصيت حقيقي به حقوقي )

برای تغییر نام جواز تاسیس مدارک جهت تغییر نام جواز تاسیس را فراهم کنید و به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجعه کنید شما میتوانید برای اگاهی از شرایط ابطال جواز تاسیس با کارشناسان ثبتی موسسه ی حقوقی تکسفیر در ارتباط باشید

برای تمدید جواز تاسیس به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجه کنید اقدامات ثبتی و ثبت برند و ثبت شرکت خود را به ما بسپاریدشما میتوانید کلیه ی امور ثبتی خود را به ما بسپارید برای انجام امور اخذ جواز تاسیس خود به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجعه کنید

ما میتوانیم مراحل اخذ جواز تاسیس شما را در هرشهر و استانی هستید به ما بسپارید ما میتوانید شما را به نحو احسن به اهدافتان برسانیم ما میتوانیم مراحل فرایند صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی را به نحو احسن برای شما به اتمام برسانیم

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.