اخذ جواز تاسیس رشته های مصوب صنایع دستی برای راه اندازی و ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود در یک رشته مصوب صنایع دستی صادرمی شود.

شرایط اخذ جواز تاسیس کارگاه صنایع دستی

سرمایه گذار بعد از فراهم کردن امکانات طرح از قبیل زمین، ساختمان و ابزار آلات تولید، تقاضای صدور جواز تاسیس می کند و اقدامات انجام شده مطابق ضوابط باشد جواز تاسیس صادر می شود.

صدور جواز تاسیس به نام چند شخصیت حقیقی ویا حقوقی ممنوع است.

صدور بیش از یک مجوز برای شخصیت حقیقی و یا حقوقی ممنوع است.

صدور مجوز در اماکن تاریخی، فرهنگی و … ممنوع است .

لزوم رعایت مقررات زیست محیطی، کاربری زمین و ضوابط ساختمان باید در جواز تاسیس درج گردد.

صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عهده سازمان مسئول منطقه است.

تاسیس کارگاه در مناطق آزاد منوط به اخذ استعلام و تاییدیه از معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ذیربط می باشد .

اعتبارجواز تاسیس صادرشده ۶ ماه است و با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و تایید آن توسط معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان برای یک دوره دیگر تمدید می شود. تمدیدهای بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار است.

حداکثر زمان تمدید جواز تاسیس، به مدت ۲ سال از اولین جواز صادر شده خواهد بود. در صورتی که دارنده جواز تاسیس بعد از اتمام تاریخ اعتبار مجوز و با تاخیر مراجعه نماید تمدید مجوز برای نامبرده ممنوع است

دارنده مجوز موظف است یک ماه و نیم قبل از انقضای مدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی فعالیت دارنده جواز تاسیس توسط کارشناس معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان الزامی است..

ارائه گواهی کتبی از شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنایع کوچک ایران مبتنی بر این که پس از اخذ جواز تاسیس زمین به طرح توجیهی متقاضی اختصاص داده خواهد شد، که به منزله داشتن زمین تلقی می

بر اساس ماده ۷ قانون مبنی بر رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری، چنانچه سازمان محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور مجوزها پاسخ ندهد سازمان ها موظف هستند نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

تغییر نام دارنده جواز تاسیس کارگاه مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخصیت حقوقی و گواهی دفاتر اسناد رسمی برای شخصیت حقیقی می باشد.

مجوزهای لازم مبنی بر عدم منع قانونی برای احداث و یا توسعه کارگاه تولیدی مورد نظر در مکان معرفی شده اخذ گردد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.