شرایط ابطال جواز تاسیس

در صورت درخواست متقاضی و یا اتمام اعتبار جواز تاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن ، جواز تاسیس صادره خودبخود فاقد اعتباربوده و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و دفتر آمار و فناوری اطلاعات نسبت به ابطال و حذف آن اقدام می نماید و کلیه امتیازهای واگذار شده اعم از زمین ، تسهیلات و ... مسترد می گردد .

شما میتوانید برای اگاهی از شرایط ابطال جواز تاسیس با کارشناسان ثبتی موسسه ی حقوقی تکسفیر در ارتباط باشید

برای تمدید جواز تاسیس به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجه کنید قدامات ثبتی و ثبت برند و ثبت شرکت خود را به ما بسپاریدشما میتوانید کلیه ی امور ثبتی خود را به ما بسپارید

برای انجام امور اخذ جواز تاسیس خود به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجعه کنید ما میتوانیم مراحل اخذ جواز تاسیس شما را در هرشهر و استانی هستید به ما بسپارید

ما میتوانیم شما را به نحو احسن به اهدافتان برسانیم ما میتوانیم مراحل فرایند صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی را به نحو احسن برای شما به اتمام برسانیم

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.