روال اخذ جواز تاسیس

اکتبر 16

روال اخذ جواز تاسیس

روال اخذ جواز تاسیس

روال اخذ جواز تاسیس از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابتدا به سایت بهین یاب مراجعه و پس از دادن نام کاربری و رمز عبور که تویط خود متقاضی ساخته می گردد و باید همواره این را بخاطر بسپارد که وارد سایت بهین یاب می گردد .

 روال اخذ جواز تاسیس به این شکل در سایت بهین یاب ادامه می یابد پس از تکمیل موارد سوال شونده توسط سایت و درج اطلاعات خواسته شده دکمه سبز به معنی پایان عملیات ظاهر شده که با فشار دادن آن پرونده ای تشکیل شده و مانند ایمیل به سازمان صنعت ، معدن و تجارت محله مربوط به اجرای طرح که متقاضی اعلام داشته است ارسال می گردد .

طبق روال اخذ جواز تاسیس کارشناس پس از بررسی چنانچه موارد نیاز به اصلاح باشد پرونده را با ذکر یادداشت عودت خواهد داد .

این روال اخذ جواز تاسیس از صنایع و معادن تا زمانیکه پرونده از دیدگاه کارشناس رفع نواقص گردد ادامه داشته و در نهایت پس از بررسی کامل کارشناس پرونده را جهت تایید نهایی پیشنهاد به مدیر کل اداره مربوطه خواهد نمود

که پس از تایید مدیر کل فیش بانکی به مبلغ یک میلیون ریال و یک فیش دارائی جهت صدور حق ثبت جواز تاسیس به مبلغ 100,000 ریال توسط متقاضی پرداخت شده و متقاضی جواز تاسیس را امضاء می کند که حاکی از رویت روی جواز تاسیس و مندرجات آن می باشد.

پس از امضاء متقاضی در اصل جواز تاسیس و تهیه ده فقره فتوکپی جواز تاسیس جهت امضاء می رود .

روال اخذ جواز تاسیس تا امضاء مدیر کل و صدور جواز تاسیس خواهد بود این جواز تاسیس یکسال اعتبار خواهد داشت .

 

Establish a routine license from the Ministry of Industry, Mine and Trade Finder first visit to the optimal site and after giving username and password that the applicant made Tvyt, and must always remember that logged this finding is optimal.

Behin licensing procedure established in this way on early detection will continue after the completion of the questions asked by the site and pasting the green button that appears to mean the end of operations

Accordance with the procedure established licensing expert after examining the cases need to be corrected if the case will be settled with the notes.

The process of obtaining a permit establishment of Industries and Mines will continue until the file from the Viewpoint deficienciesFinally, after a thorough review expert file for final approval to the director-general of the proposal concernedAfter confirming the general manager of the bank to pay a million rials jack and a jack for issuance of patent assets establishment license by the applicant paid the sum of £ 100/00 And establishment license applicant sign that indicates the establishment license and its contents are visible.

After signing the applicant established in the original license and a photocopy produced ten establishment license is for signature.
Permit and licensing procedures established to be established was signed by Director General of the establishment license is valid for one year.

بازدید 707 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 09:25