مراحل اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی

  • ارائه درخواست جواز تاسیس توسط متقاضي به سازمان صنايع و معادن استان محل فعاليت
  • دريافت و تكميل فرم مربوطه توسط متقاضي
  • بررسي مدارك توسط کارشناسهای سازمان
  • بررسي انطباق با معيارهاي اعلام شده از سوي سازمانهاي ذيربط
  • ارائه فیش های پرداختی به امور مالی
  • ابطال تمبر در بانك توسط متقاضي
  • صدور جواز تاسيس و ارائه به متقاضي

مدارك لازم جهت اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی

1-       درخواست متقاضي براي صدور جواز

2-       تكميل پرسشنامه جواز تاسيس

3-       ارائه فيش بانكي

4-       كپي شناسنامه شخص حقيقي يا روزنامه رسمي تاسيس شركت

5-       تاييديه استعلام از سازمانهاي ذيربط در صورت لزوم

درتكميل فرم درخواست جوازتاسيس رعايت موارد ذيل ضروري مي باشد.

-   عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني

-   رعايت محدوديتهاي منطقه اي مصوب ( محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران )

-   درذيل فرم جوازتاسيس درمحل مورد نظرآدرس وكدپستي وتلفن و فاكس دقيقاً ذكر گردد.

-   محل امضاء اشخاص حقيقي با امضاء و اشخاص حقوقي با امضا مهر شركت

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.