جواز تاسیس واحدهای تولیدی

اکتبر 17

جواز تاسیس واحدهای تولیدی

مراحل اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی

 • ارائه درخواست جواز تاسیس توسط متقاضي به سازمان صنايع و معادن استان محل فعاليت
 • دريافت و تكميل فرم مربوطه توسط متقاضي
 • بررسي مدارك توسط کارشناسهای سازمان
 • بررسي انطباق با معيارهاي اعلام شده از سوي سازمانهاي ذيربط
 • ارائه فیش های پرداختی به امور مالی
 • ابطال تمبر در بانك توسط متقاضي
 • صدور جواز تاسيس و ارائه به متقاضي
 • مدارك لازم جهت اخذ جواز تاسیس واحدهای تولیدی

  1-       درخواست متقاضي براي صدور جواز

  2-       تكميل پرسشنامه جواز تاسيس

  3-       ارائه فيش بانكي

  4-       كپي شناسنامه شخص حقيقي يا روزنامه رسمي تاسيس شركت

  5-       تاييديه استعلام از سازمانهاي ذيربط در صورت لزوم

  درتكميل فرم درخواست جوازتاسيس رعايت موارد ذيل ضروري مي باشد.

  -   عدم مغايرت توليد مورد نظر با ضوابط شرعي و قانوني

  -   رعايت محدوديتهاي منطقه اي مصوب ( محدوديت احداث واحدهاي صنعتي در داخل محدوده 120 كيلومتري تهران )

  -   درذيل فرم جوازتاسيس درمحل مورد نظرآدرس وكدپستي وتلفن و فاكس دقيقاً ذكر گردد.

  -   محل امضاء اشخاص حقيقي با امضاء و اشخاص حقوقي با امضا مهر شركت

  بازدید 517 بار آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 مهر 1397 ساعت 13:15