مراحل صدور جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 1. درخواست متقاضی به همراه مدارک به مدیریت جهادکشاورزیشهرستان
 2. ارجاع به اداره صنايع تبديلي جهت بررسی و اعلام نظر
 3. بررسی و تکمیل مدارک و اخذ استعلامات لازم توسط کارشناس صدور پروانه
 4. ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه ها و مجوزهاي سازمان
 5. اخذ نظریه از مدیریت صنایع كشاورزی سازمان
 6. صدور جواز تأسیس با امضاء ریاست سازمان

 

شرایط متقاضی جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص حقیقی
 2. حداقل سن 18 سال تمام برای اشخاص حقیقی
 3. دارا بودن کارت پایان خدمت
 4. ارائه اساسنامه شرکت مرتبط با نوع فعالیت برای اشخاص حقوقی
 5. آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی

 

مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی کارت پایان خدمت (کارت معافیت دائم)
 3. کپی اساسنامه شرکت (مرتبط با نوع فعالیت )
 4. کپی آگهی تاسیسیاآگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
 5. ارائه درخواست متقاضی
 6. فرم پرسشنامه تکمیل شده

 

مراحل تمدید جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 1. درخواست متقاضی به همراه مدارک به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان
 2. ارجاع به اداره صنايع تبديلي جهت بررسی و اعلام نظر
 3. بررسی و تکمیل مدارک و اخذ استعلامات لازم توسط کارشناس صدور پروانه
 4. ارسال پرونده به مدیریت صدور پروانه ها و مجوزهاي سازمان
 5. اخذ نظریه از مدیریت صنایع كشاورزی سازمان
 6. صدور جواز تأسیسبا امضاء ریاست سازمان

 

مدارک لازم جهت تمدید جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

 1. درخواست متقاضی تمدید جواز تاسیس
 2. ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح
 3. مشخص نمودن وضعیت زمین محل اجرای طرح (شهرك صنعتي)

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.